Branża
Branża > Informacje dla branży > Publikacje > Wytyczne dla producentów owoców i warzyw, pośredników i ich przetwórców w związku z koronawirusem

Wytyczne dla producentów owoców i warzyw, pośredników i ich przetwórców w związku z koronawirusem

Wytyczne opracowane przez Stowarzyszenie KUPS zostały pozytywnie zaopiniowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS). Niniejsze wytyczne zostały przyjęte do rozpropagowania i stosowania przez takie organizacje jak Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw,  Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Polska Izba Produktu Lokalnego i Regionalnego, Polskie Stowarzyszenie Plantatorów Porzeczek (dawniej KSPCP), Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego.

Wytyczne dotyczą zbioru, magazynowania, logistyki i przyjęcia owoców i warzyw do przetwórstwa w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Celem opracowania Wytycznych jest minimalizowanie ryzyka przenoszenia koronawirusa poprzez wdrożenie i przestrzeganie obowiązujących procedur i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa pracowników i żywności.   

Do pobrania: Wytyczne zbioru, magazynowania, logistyki i przyjęcia owoców i warzyw do przetwórstwa w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19.