Branża
Branża > Informacje dla branży > Stanowiska > Apel branży owocowo-warzywnej  o włączenie branży owocowo-warzywnej do preferencyjnych warunków sprzedaży gazu

Apel branży owocowo-warzywnej  o włączenie branży owocowo-warzywnej do preferencyjnych warunków sprzedaży gazu

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) zainicjowało wystosowanie apelu branży owocowo-warzywnej do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, Pana Wicepremiera Jacka Sasina i Wicepremiera Henryka Kowalczyka o włączenie branży owocowo-warzywnej do preferencyjnych warunków sprzedaży gazu.

Poniżej pełny tekst apelu:

W imieniu niżej podpisanych organizacji branży owocowo-warzywnych z dużym niepokojem obserwujemy zapowiedzi preferencyjnych warunków sprzedaży gazu tylko dla wybranych branż rolno-spożywczych, z pominięciem branży owocowo-warzywnej, w szczególności dotyczy to projektu rozwiązaniu powstającego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, za doniesieniem prasowym: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/tanszy-gaz-dla-producentow-nawozow-miesa-czy-piekarni-resort-sasina-ma-rozwiazanie/v1rp4px

Polska jest trzecim największym w UE producentem owoców i warzyw, z roczną produkcją łącznie prawie 10 mln ton. Z uwagi, iż owoce i warzywa są surowcem sezonowym, który w większości jest nietrwały (wymagający przetworzenia bezpośrednio po zbiorze lub w bardzo krótkim czasie) niezbędny jest bieżący dostęp do gazu w akceptowalnej cenie wykorzystywany w procesie technologicznym przetwarzania owoców i warzyw. Niezbędne są w sezonie zbioru i przetwarzania owoców i warzyw również inne media  tj. energia elektryczna, olej opałowy czy woda technologiczna.

Zakłady przetwórstwa owoców i warzyw cechuje najwyższy pobór mediów w sezonie zbioru owoców i warzyw, czyli w okresie maj-grudzień każdego roku. Nie można dopuścić do sytuacji, w której z powodu braku dostaw gazu lub energii, bądź przerw w dostawach, zostanie zatrzymana linia technologiczna przerobu owoców i warzyw. Może to spowodować marnotrawstwo surowca i półproduktu, straty finansowe, a co najważniejsze zagrożenie bezpieczeństwa i jakości żywności.

Ceny gazu są obecnie średnio 10 razy wyższe niż w ostatnich latach, co przekłada się na koszty produkcji i cenę wyrobów gotowych. Tak olbrzymi w krótkim czasie wzrost cen gazu może doprowadzić do uniemożliwienia przetwarzania owoców i warzyw, a tym samym pozostawienia na plantacjach niezebranej ich olbrzymiej ilości. W branży owocowo – warzywnej w szczycie sezonu zbioru surowców, zakłócenia w dostawie gazu będą skutkować całkowitym zniszczeniem surowca, który nie przerobiony w odpowiednim czasie bezpowrotnie się zepsuje, ze stratą dla wiele setek tysięcy małych i średnich producentów – rolników, którzy dominują w tym sektorze. Brak gazu i/lub preferencyjnych cen gazu może zatem doprowadzić do bankructwa wiele producentów i przetwórców owoców i warzyw. Branża owocowo-warzywna jest niezwykle wrażliwa, również ze względu na narażenie na niekorzystne warunki atmosferyczne (susza, grad, wichury, choroby grzybowo-wirusowe i owady). Obarczona jest zatem dużym ryzykiem produkcji, dlatego pominięcie jej w dostawach gazu na uprzywilejowanych warunkach w stosunku do innych branż jest krzywdzące i może odbić się negatywnie na całej branży owocowo-warzywnej.

Dodatkowo prosimy mieć na uwadze, że większość półprzetworów jest eksportowana i zachwianie produkcji będzie skutkować utratą rynków zbytu, które trudno będzie w przyszłości odzyskać.

Chcielibyśmy jednocześnie wskazać, iż analogiczne problemy dotyczą dostaw/poboru prądu, oleju opałowego, ropy czy wody technologicznej.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o uwzględnienie branży owocowo-warzywnej w pracach nad preferencyjnymi warunkami sprzedaży gazu i innych mediów.

W imieniu organizacji branży owocowo-warzywnej:

 1. Julian Pawlak, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
 2. Andrzej Gajowniczek, Prezes Zarządu, Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw
 3. Arkadiusz Gaik, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa”
 4. Dr Witold Boguta, Prezes Zarządu, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw – Spółdzielni Osób Prawnych
 5. Dr inż. Piotr Baryła, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Plantatorów Porzeczek
 6. Dr Wojciech Nowacki, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polski Ziemniak
 7. Ireneusz Komorowski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej
 8. Andrzej Krupiński, Prezes Zarządu , Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej
 9. Maciej Majewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Sady Grójeckie
 10. Janina Jędrzejewska, Prezes Zarządu, Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego
 11. Mirosław Maliszewski, Prezes Zarządu, Związek Sadowników RP

Do wiadomości:

 1. Anna Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska
 2. Waldemar Buda – Minister Rozwoju i Technologii
 3. Robert Telus – Przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 4. Jerzy Chróścikowski – Przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pliki do pobrania: