Branża
Branża > Informacje dla branży > Stanowiska > Oświadczenia zdrowotne wg art. 13 Rozporządzenia 1924/2006 – lista oświadczeń zgłoszonych przez PFPŻ

Oświadczenia zdrowotne wg art. 13 Rozporządzenia 1924/2006 – lista oświadczeń zgłoszonych przez PFPŻ

W dniu 9 października 2007r. Minister Zdrowia podpisał Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu krajowej listy oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności. Zarządzenie zostało opublikowane w Dz.Urz. MZ nr 15/2007.

Zgodnie z zapisami Zarządzenia, podmioty gospodarcze i organizacje sektora spożywczego mają czas do 15 listopada br. na przekazanie do Głównego Inspektoratu Sanitarnego propozycji oświadczeń zdrowotnych wg art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1924/2006. Oświadczenia wraz z uzasadnieniami naukowymi muszą być zgłoszone w odpowiednim formacie określonym w Zarządzeniu Ministra Zdrowia.

 Oświadczenia zdrowotne przekazywane do GIS posłużą do opracowania krajowej listy oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, która następnie zostanie wysłana do Komisji Europejskiej i EFSA w celu ustanowienia europejskiego wykazu dozwolonych oświadczeń zdrowotnych.

 W załączeniu publikujemy listy oświadczeń, które Polska Federacja Producentów Żywności przekazała do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Listy te zostały przygotowane na podstawie listy europejskiej organizacji – Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów UE (CIAA), której PFPŻ jest członkiem. Polskie brzmienia oświadczeń były konsultowane ze Stowarzyszeniem Krajowa Unia Producentów Soków.