Branża
Branża > Informacje dla branży > Stanowiska > Stanowisko Stowarzyszenia KUPS dot. PROW 2014-2020

Stanowisko Stowarzyszenia KUPS dot. PROW 2014-2020

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków przekazała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Uwagi KUPS skupiały się w obszarze:

Punktu 6.5.2 – Poddziałanie: Pomoc na inwestycje, przetwórstwo, Marketing i rozwój produktów Rolnych (Przetwórstwo i Marketing produktów Rolnych)

oraz

Punktu 6.14.1 – Poddziałanie: Wsparcie na rzecz rozwoju nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorze rolno-spożywczym poprzez współpracę w ramach grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI)

Pełne Stanowisko KUPS poniżej:

Pliki do pobrania: