Branża
Branża > Informacje dla branży > Stanowiska > Zacieśnienie współpracy pomiędzy Polską Federacją Producentów Żywności, a KUPS

Zacieśnienie współpracy pomiędzy Polską Federacją Producentów Żywności, a KUPS

W dniu 12 czerwca 2007 Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków i Polska Federacja Producentów Żywności podpisały list intencyjny o współpracy.


KUPS i PFPŻ uwzględniając wieloletnią działalność obu organizacji na rzecz przemysłu żywnościowego w Polsce oraz zasadniczą zgodność celów statutowych, zasad działania oraz zbieżność reprezentowanych opinii i stanowisk postanowiły zacieśnić współpracę merytoryczną. Efektem ma być zwiększenie efektywności działań prowadzonych przez obie organizacje na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla funkcjonowania i rozwoju przemysłu żywnościowego w Polsce oraz Unii Europejskiej. Dzięki współpracy obie strony mają nadzieje na zwiększenie reprezentatywności przemysłu żywnościowego zarówno na forum europejskim jak i krajowym.
 Zakres współpracy określony w liście intencyjnym obejmuje między innymi wymianę informacji dotyczących najważniejszych działań prowadzonych przez obie organizacje, współpracę ekspertów, opracowywanie wspólnych stanowisk. Jednymi z pierwszych tematów, które będą dyskutowane w ramach nawiązanej współpracy są: realizacja rozporządzenia w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych oraz Dobrowolny System Znakowania Wartością Odżywczą GDA.