Branża
Branża > Informacje dla branży > Walne Zgromadzenia > Przyjęto procedurę nadawania logo DSK podczas Walnego Zgromadzenia Członków KUPS w dniu 26 czerwca 2013 roku

Przyjęto procedurę nadawania logo DSK podczas Walnego Zgromadzenia Członków KUPS w dniu 26 czerwca 2013 roku

W dniu  26 czerwca 2013  roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).

Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia KUPS w roku 2012 wraz ze sprawozdaniem finansowym.

Dodatkowo przyjęto do wdrożenia procedurę nadawania certyfikatu Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK). Certyfikat będzie potwierdzał wysoka jakość produktów sokowniczych. Certyfikat będzie uprawniał producenta do posługiwania się logo DSK na opakowaniu wyrobu gotowego, na opakowaniu zbiorczym, na dokumentach towarzyszących wyrobowi, w materiałach promocyjno-informacyjnych, które dotyczą produktu certyfikowanego. Certyfikat DSK będzie nadawany oddzielnie każdemu rodzajowi soku, nektaru, każdej marce handlowej oraz każdemu rodzajowi opakowania na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na lata kolejne.

 

Dokonano wyborów uzupełniających do Zarządu KUPS: (Pani Ewa Kuźwa – Emig Sp. z o.o., Pan Andrzej Rowicki – Dinter Polska Sp. z o.o., Pani dr Sylwia Skąpska – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego). Obecnie Zarząd liczy 7 osób: (Julian Pawlak – Prezes Zarządu, Piotr Podoba – Wiceprezes Zarządu, prof. dr hab. Witold Płocharski –  Wiceprezes Zarządu, Ewa Kuźwa, dr Romuald Ozimek, Andrzej Rowicki i dr Sylwia Skąpska)

Duże zainteresowanie wzbudziły tematy bieżące. Dr Romuald Ozimek przestawił szacunkowe prognozy zbiorów owoców przeznaczonych do produkcji soków owocowych tj. truskawek, czarnej porzeczki, malin, wiśni i jabłek. Podsumował również spotkanie członków Sekcji Producentów  Zagęszczonych Soków Owocowych (SK) z ekspertami z dziedziny sadownictwa i ogrodnictwa, które odbyło się w dniu 17 czerwca br. w Pałacu Prymasowskim w Skierniewicach.

Z kolei dr Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiko Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB omówiła aktualną sytuację na rynku zagęszczonych soków. Przedstawiła dynamikę cen soków zagęszczonych oraz aktualne dane dotyczące produkcji i zagospodarowania owoców w Polsce. Dodatkowo prezentacja dr Noseckiej była analizą sytuacji na rynku zagęszczonego soku jabłkowego w kraju i na świecie, dostarczającą wielu informacji w szczególności o rynku USA, Chin i UE-27, jak również oceną stanu zapasów oraz wielkość eksportu soków zagęszczonych.