Branża
Branża > Informacje dla branży > Walne Zgromadzenia > Walne Zgromadzenie Członków KUPS 25 czerwca 2015 roku

Walne Zgromadzenie Członków KUPS 25 czerwca 2015 roku

W dniu  25 czerwca 2015  roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).

Podczas Zgromadzenia przedstawiono członkom Stowarzyszenia sprawozdanie Zarządu, jednostek i grup roboczych KUPS oraz przyjęto sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Udzielono absolutorium dla Zarządu KUPS za rok 2014. Dodatkowo Walne Zgromadzenie uzupełniło skład członków Zarządu o pana Krzysztofa Wronę, dyrektora generalnego Refresco Polska Sp. z o.o. oraz pana Krzysztofa Maurera, właściciela PPUH Tłocznia Maurer.

Od 2014 roku nowymi członkami KUPS zostały Firmy: Sądecka Grupa Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki” Sp. z o.o., PPUH Tłocznia Maurer, Quick Fresh Sp. z o.o., BelFood Sp. z o.o., PPHU „Agrotex” Sp. z o.o. oraz Victoria Cymes Sp. z o.o.

Uzupełnieniem spraw formalnych Stowarzyszenia była prezentacja dr Bożeny Noseckiej z Instytutu Ekonomiko Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, która omówiła aktualną sytuację na rynku zagęszczonych soków. Przedstawiła dynamikę cen soków zagęszczonych oraz aktualne dane dotyczące produkcji i zagospodarowania owoców w Polsce. Dodatkowo dr Edyta Krzysztofik z Katedry Prawa Unii Europejskiej KUL scharakteryzowała wybrane aspekty wsparcia finansowego dla branży owoców i warzyw w ramach mechanizmu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz programów strukturalnych. Ciekawą inicjatywę wykorzystania chińskiej platformy e-commerce (Wirtualny Pawilon Żywności) do eksportu soków przedstawił pan Dariusz Ziemski z Sonall Consulting.

W ramach aktywności KUPS szczególnie podkreślano ważność monitorowania sytuacji nt. legislacji prawnej w odniesieniu do soków, nektarów i napojów, w tym również w kontekście nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia tzw. ustawy sklepikowej (listy produktów, które będą sprzedawane w sklepikach szkolnych). Niezwykle ważne są również działania promocyjno – informacyjne dot. całej kategorii produktów sokowniczych (bez promowania brandów), zarówno poprzez prowadzone kampanie edukacyjne „5 porcji warzyw owoców lub soku” i nową rozpoczętą w 2015 roku „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie”, jak również cykliczne newslettery i Informacje prasowe skierowane do przedstawicieli prasy.  KUPS monitoruje doniesienia prasowe i tam gdzie zasadne reaguje na nierzetelne audycje i artykuły prasowe dot. tematyki soków, nektarów i napojów owocowych i warzywnych.

Zebrani członkowie KUPS wyrazili zadowolenie z bieżącej aktywności Stowarzyszenia KUPS. Aktywność KUPS obejmuje  szeroki zakres prac związanych z rozwiązywaniem wielu istotnych dla branży sokowniczej problemów, począwszy od dbania o jakość soków i nektarów, nad czym czuwa DSK, problemów związanych z technologią i znakowaniem, a kończąc na promowaniu produktów sokowniczych.