Branża
Branża > Informacje dla branży > Walne Zgromadzenia > Walne Zgromadzenie Członków KUPS 26 czerwca 2014 roku

Walne Zgromadzenie Członków KUPS 26 czerwca 2014 roku

W dniu  26 czerwca 2014  roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).

Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia KUPS w roku 2013 wraz ze sprawozdaniem finansowym. Udzielono absolutorium dla Zarządu KUPS oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2013.

W ramach aktywności KUPS szczególnie podkreślono ważność działań promocyjno – informacyjnych, zarówno poprzez prowadzone kampanie edukacyjne „5 porcji warzyw owoców lub soku”. Jak również cykliczne newslettery skierowane do przedstawicieli prasy. Dodatkowo opracowano foldery informacyjne nt. sokowe tj. skierowane do rodziców i dzieci pt. „5 porcji owoców i warzyw, w tym jedną porcją szklanka soku”, do  dziennikarzy „Soki”, folder „DSK gwarancją jakości. Dlaczego?” oraz dla studentów i pracowników naukowych „Jakość handlowa i  znakowanie soków i nektarów – omówienie wybranych zagadnień”. Doraźnie również KUPS monitoruje doniesienia prasowe i tam gdzie zasadne reaguje na negatywne audycje czy artykuły prasowe dot. tematyki soków, nektarów i napojów owocowych i warzywnych z nieprawdziwymi informacjami.

Z kolei dr Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiko Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB omówiła aktualną sytuację na rynku zagęszczonych soków. Przedstawiła dynamikę cen soków zagęszczonych oraz aktualne dane dotyczące produkcji i zagospodarowania owoców w Polsce.