Branża
Branża > Informacje dla branży > Walne Zgromadzenia > Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 25 czerwca 2019 roku

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 25 czerwca 2019 roku

W dniu 25 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

 

Oficjalnej części Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przewodniczył posiedzeniu Prezes Zarządu Julian Pawlak.  

Podczas Zgromadzenia przedstawiono członkom Stowarzyszenia sprawozdanie Zarządu, jednostek i grup roboczych KUPS oraz przyjęto sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Udzielono absolutorium dla Zarządu KUPS i Komisji Rewizyjnej za rok 2018. Poszerzono skład Zarządu KUPS o dr Mirosława Graczyka (Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych) z firmy Hortex Sp. z o.o.

W ramach aktywności KUPS szczególnie podkreślano ważność monitorowania sytuacji nt. legislacji prawnej w odniesieniu do soków, nektarów i napojów, w tym również w kontekście projektu zmian ustawy Ordynacji Podatkowej w zakresie zmian matrycy VAT soki, nektary i napoje owocowo i warzywne oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi

kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Poruszano również temat dot. dobrowolnego systemu znakowania wartością odżywczą ENL oraz problem pozostałości środków ochrony roślin w uprawach owoców i warzyw.

Niezwykle ważne są również działania promocyjno – informacyjne realizowane przez KUPS dot. całej kategorii produktów sokowniczych (bez promowania brandów), zarówno poprzez prowadzone corocznie kampanie edukacyjne „5 porcji warzyw owoców lub soku”, zrealizowany w latach 2015-2018 projekt „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie” oraz realizowaną od 2016 roku kampanię Fruit Juice Matters oraz nowo rozpoczętą kampanię „Promocja certyfikacji przetworów z owoców i warzyw”, jak również cykliczne newslettery i informacje prasowe skierowane do przedstawicieli prasy.  KUPS monitoruje doniesienia prasowe i tam gdzie zasadne reaguje na nierzetelne audycje i artykuły dot. tematyki soków i nektarów. W celu promocji produktów sokowniczych wysokiej jakości, Stowarzyszenie opracowało i wdraża branżowy system jakości Certyfikowany Produkt (CP).

Aktywność Stowarzyszenia obejmuje  szeroki zakres prac związanych z rozwiązywaniem wielu istotnych dla branży sokowniczej tematów i problemów, począwszy od dbania o jakość soków i nektarów, nad czym czuwa DSK, problemów związanych z technologią i znakowaniem, a kończąc na promowaniu produktów sokowniczych.

Po części oficjalnej nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości:

dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERiGŻ z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawiła aktualną sytuację na rynku zagęszczonych soków owocowych, dynamikę cen soków zagęszczonych oraz aktualne dane dotyczące produkcji i zagospodarowania owoców w Polsce.

Natomiast w ramach działającej w AIJN Juice CSR Platform została wygłoszona przez Fernanda Menacho (Innocent) prezentacja dot. zrównoważonej i odpowiedzialnej społecznie uprawy jabłek w Polsce.