Branża
Branża > Informacje dla branży > Walne Zgromadzenia > Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 27 czerwca 2024 roku

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 27 czerwca 2024 roku

W dniu 27 czerwca 2024 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS-PIB, IERGiŻ PIB, IO-PIB).

Oficjalnej części Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przewodniczył Julian Pawlak. 

Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiono sprawozdanie z prac KUPS w roku 2023 oraz  podsumowano aktywności Stowarzyszenia za ostatnią  4 letnią kadencję władz KUPS (2020-2024).

W części wyborczej na kolejną kadencję Prezesa Zarządu KUPS ponownie wybrano Pana Juliana Pawlaka z firmy Tymbark – MWS Sp. z o.o.

Natomiast w skład Zarządu KUPS decyzją członków Stowarzyszenia weszli:

Andrzej Gajowniczek, REAL S.A.

Jan Golonka, Owoc Łącki Koncentraty Sp. z o.o.

Maciej Magnuszewski, Hortex Sp. z o.o.

Prof. dr hab. inż. Krystian Marszałek, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – PIB

Andrzej Odzioba, Wosana S.A.

Piotr Podoba, Döhler Sp. z o.o.

Andrzej Rowicki

Marek Wojtyna, Refresco Sp. z o.o.

Członkami Komisji Rewizyjnej KUPS zostali wybrani:

Anna Sobota, Fructa Napoje Sp. z o.o.

Karina Ostatek, SIG Combibloc Sp. z o.o.

Aldona Siwoszek

Podsumowując aktywność Stowarzyszenia KUPS w ostatnich 4 latach (2020-2024) na uwagę zasługują poniższe obszary aktywności:

 1. Działania podejmowane na rzecz stabilizacji sytuacji na rynku surowcowym, w tym jabłek przemysłowych:
  • Inicjatywa sady sokowe
  • Umowy kontraktacyjne
  • Mechanizm nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek
  • Działania Grupy Roboczej KUPS dedykowanej do bezpośredniej współpracy z GUS
 2. Działania w sprawie opłaty cukrowej
  • Wyłączenie z opłaty 100% soków owocowych i warzywnych
  • Preferencyjne stawka opłaty cukrowej dla napojów zawierających min. 20% soku/przecieru z owoców i warzyw (tylko opłata zmienna)
  • Podjęcie prac nad powrotem korzystnej interpretacji zwalniającej napoje zawierające min. 20% bez dodatku cukrów i słodzików z opłaty cukrowej
 3. Konsultacje nowelizacji dyrektywy sokowej
  • Dodanie nowej kategorii soków o obniżonej zawartości cukrów:
  • sok owocowy o obniżonej zawartości cukrów
  • sok owocowy z soku zagęszczonego o obniżonej zawartości cukrów
  • sok zagęszczony o obniżonej zawartości cukrów
  • Przyjęto dwie autoryzowane metody: filtracja i fermentacja drożdżowa
  • zawnioskowana przez KUPS metoda enzymatyczna popierana przez MRiRW została zauważona i przesunięta do kolejnej nowelizacji
  • Dodanie wody kokosowej (sok kokosowy)
  • Możliwość stosowania informacji „sok owocowy zawiera wyłącznie naturalnie występujące cukry” na etykiecie – KUPS wnioskował i mobilizował do dopuszczenia oświadczenia „bez dodatku cukrów” – MRiRW wspierało KUPS
  • Nie przyjęto obowiązkowej deklaracji o pochodzeniu owoców użytych do produkcji soków.
  • Przyjęto obowiązek w przeciągu 3 lat przygotowania raportu oceny zasadności oznaczania krajem pochodzenia i ewentualnego przyjęcia wniosku ustawodawczego
 4. Pakiet legislacyjny  UE i RP dotyczący odpadów opakowaniowych:
  • Dyrektywa plastikowa SUP
  • Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta ROP
  • System kaucyjno-depozytowy
  • Unijna dyrektywa opakowaniowa PPWR
 5. Przeciwdziałanie wdrożeniu systemu Nutri- Score
  • Zainicjowanie w 2021 r. przez KUPS powołania koalicji 27 Organizacji z krajowej branży rolno – spożywczej wyrażających  sprzeciw wobec przyjęcia stosowania systemu Nutri-Score (dobrowolnego i/lub obowiązkowego) w Polsce i/lub w UE
 6. Działania promocyjno – informacyjne:
  • Projekty roczne z cyklu „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, w tym inicjatywa www.apetytnapolskie.com
  • Projekt „Promocja Certyfikacji innowacyjnych przetworów z owoców i warzyw”
  • Projekt „Przeciwdziałanie uproszczonemu systemowi znakowania żywności – ocena ekspercka” 5 edycji
  • Projekt „Debata publiczna na temat systemu Nutri-Score – promocja spożycia owoców, warzyw oraz ich przetworów”
 7. Organizacja corocznych Międzynarodowych Sympozjów KUPS, Noworocznych Spotkań Branżowych, warsztatów i szkoleń, konferencji prasowych dla dziennikarzy, debat eksperckich, konferencji naukowo-szkoleniowych. Jak również aktywny udział jako prelegenci czy objęcie patronatem honorowym konferencje branżowe i naukowo-szkoleniowe.
 8. Współpraca ze światem Nauki (m.in. Instytut Ogrodnictwa PIB, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego PIB, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH PIB, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Collegium Medicum UJ).

Pan Andrzej Rowicki Przewodniczący Sekcji Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych (SK) – jednostki działającej w ramach Stowarzyszenia KUPS, przedstawił główne działania Sekcji w 2023 r., którzy na bieżąco omawiali sytuację w sezonie, prognozy zbioru owoców i dane związane z produkcją i sprzedażą zagęszczonych soków owocowych.

Pan Krzysztof Chlebuś, w imieniu nieobecnego przewodniczącego Sekcji Producentów Soków Bezpośrednich (NFC) Jacka Krystoforskiego omówił aktywność Sekcji w 2023 roku.

Dr inż. Sylwia Skąpska przedstawiła aktywność Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK) w obszarze kontroli jakości i autentyczności soków NFC.

Pani dr inż. Barbara Groele w imieniu nieobecnej przewodniczącej Zespołu ds. monitorowania rynku, dr hab. Bożeny Noseckiej, prof. IERiGŻ przedstawiła aktywność Zespołu w 2023 roku.

Pani Magdalena Chrapla omówiła aktywność Grupy ds. Promocji w 2023 roku.

Dr inż. Barbara Groele przedstawiła informację nt. Grupy ds. Znakowania i Technologii w 2023 roku.

Zebrani członkowie KUPS wyrazili zadowolenie z bieżącej aktywności Stowarzyszenia KUPS. Podziękowali ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej z kadencji 2016-2020.

Aktywność KUPS obejmuje szeroki zakres prac związanych z rozwiązywaniem wielu istotnych dla branży sokowniczej problemów, począwszy od spraw związanych z surowcami do produkcji zagęszczonych soków i NFC, dbania o jakość soków i nektarów, nad czym czuwa DSK, problemów związanych z technologią i znakowaniem, a kończąc na promowaniu kategorii produktów sokowniczych.

Serdecznie gratujemy uzyskania absolutorium odchodzącym Władzom Stowarzyszenia oraz wyboru nowym Władzom Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentom Soków.