Branża
Branża > Informacje dla branży > Walne Zgromadzenia > Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 5 grudnia 2018 roku

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 5 grudnia 2018 roku

W dniu 5 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO). W spotkaniu wzięli udział również członkowie honorowi i zaproszeni goście.

 

W pierwszej części spotkania dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERiGŻ, z Instytutu Ekonomiko Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB wygłosiła referat pt.: „Rynek soków zagęszczonych w Polsce”. Dr Nosecka rzeczowo omówiła dynamikę cen soków zagęszczonych oraz dane dotyczące produkcji i zagospodarowania owoców na świecie. Jej wystąpienie było dogłębną analizą sytuacji branży sokowniczej.

 

Oficjalnej części Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przewodniczył Piotr Podoba, wiceprezes zarządu KUPS.  

 

Aktywność Stowarzyszenia KUPS została omówiona przez Juliana Pawlaka, prezesa Zarządu KUPS. W szczególności zwrócił uwagę na:

– aktywne uczestnictwo w opiniowaniu wielu projektów ustaw i rozporządzeń, wyrażania stanowisk KUPS w wielu tematach związanych z branżą: umowy kontraktacji, środki ochrony roślin, produkcja ekologiczna, inicjatywa dobrowolnego systemu znakowania wartością odżywczą ENL oraz sprzeciw KUPS w związku z propozycją podwyżki podatku VAT z 5% na 23% na nektary i napoje owocowe/warzywne z 20% wsadem owocowym/warzywnym.

 

Stowarzyszenie KUPS realizuje również szereg projektów promocyjno – informacyjnych odnośnie kategorii soków:

  • Zakończono realizację kampanii na pięciu rynkach: polskim, rumuńskim, czeskim, słowackim i litewskim. Planowane działania obejmują przede wszystkim kampanię ATL (telewizja i internet) – ze szczególnym i innowacyjnym wykorzystaniem technologii mobilnych, BTL i PR. Kampania realizowana była w latach 2015-2018. Budżet projektu branży sokowniczej opiewał na blisko 5 mln Euro netto na trzy lata, dofinansowany w 80% ze środków UE oraz z wkładu własnego na jego realizację (20%) pokryty zostanie ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, natomiast koszty niekwalifikowane pokrywał Sponsor – firma Tymbark.
  • Zakończono działania rocznego projektu „5 porcji warzyw, owoców lub soku VII”, dofinansowanego z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz przez Sponsorów realizowanego w okresie od 1 października 2017 roku do 30 listopada 2018 roku. Działania w projekcie obejmowały kampanie advertorialowe, organizację Dnia Soku (30 maja) oraz działania PR. Działaniem wspierającym był aktywny udział ekspertów w konferencjach dotyczących tematyki żywieniowej.
  • Rozpoczęto realizację kolejnego rocznego projektu „5 porcji warzyw, owoców lub soku VIII”, dofinansowanego z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Sponsorów. Czas realizacji od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku. Projekt będzie realizowany z uwzględnieniem kampanii promocyjnych w mediach, organizacji Dnia Soku (30 maja) oraz działań PR. Działaniem wspierającym było aktywny udział ekspertów w konferencjach dotyczących tematyki żywieniowej.
  • Rozpoczęto działania rocznego projektu „Promocja Certyfikacji innowacyjnych przetworów z owoców i warzyw”, dofinansowanego z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Sponsorów. Czas trwania od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku. Projekt opierać się będzie na działaniach komunikacyjnych, promocji systemu jakości Certyfikowany Produkt CP w mediach, w punktach sprzedaży, kontynuacji promocji szklanki soku jako 1 z 5 porcji oraz działaniach PR. Działaniem wspierającym będzie aktywny udział ekspertów w konferencjach i warsztatach dotyczących tematyki projektu.Współrealizacja kampanii AIJN w 14 krajach UE – w Polsce pt. “Fruit Juice Matters. Share the science. Celebrate the goodness”. czyli “Poznaj soki owocowe. Dziel się wiedzą. Ciesz bogactwem”. Kampania dot. promocji 100 % soków owocowych, w szczególności 100 % soku pomarańczowego. Projekt skierowany jest głównie do liderów opinii publicznej. Za bieżącą realizację kampanii w Polsce odpowiada Agencja – PR Hub Sp. z o.o.. Stowarzyszenie KUPS wspiera i nadzoruje organizacyjnie i merytorycznie kampanię.

Stowarzyszenie KUPS jest organizatorem wielu branżowych spotkań i konferencji. Na uwagę w szczególności zasługuje:

  • Organizacja XXI Międzynarodowego Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) „Strategia branży sokowniczej w zmieniających się warunkach rynkowych”, 23-25 maja 2018 r., Łódź. Uczestnicy to ok. 230 osób, zarówno z kraju jak i zagranicy (m.in. Austria, Belgia, Francja, Holandia, Niemcy, Turcja, Włochy, oraz Wielka Brytania). Podczas tegorocznego sympozjum odbyło się 24 prelekcje, w trzech blokach tematycznych.
  • Patronatem medialnym wydarzenie objęły redakcje: AgroIndustry, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, Hasło Ogrodnicze, Jagodnik, Kierunek Spożywczy, Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD, ogrodinfo.pl, Owoce Jagodowe, Polandfruits, portalspożywczy.pl, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Sad Nowoczesny, sadyogrody.pl, Wiadomości Handlowe, Warzywa i Owoce Miękkie.
  • Organizacja VII Noworocznego Spotkania Branżowego w dniu 6 lutego 2018 roku w Józefowie k/Warszawy. Spotkanie poświęcone było omówieniu sytuacji branży owocowo–warzywnej w kontekście warunków rynkowych bieżącego sezonu oraz inicjatywy Dobrowolnego Znakowania Wartością Odżywczą ENL (traffic lights). Spotkanie licznie zgromadziło członków Stowarzyszenia KUPS oraz przedstawicieli grup producenckich: jabłek i z owoców kolorowych (ok. 50 osób). Spotkanie zaszczycili swoją obecnością również przedstawiciele administracji państwowej oraz świata Nauki.
  • Organizacja przy współpracy z Politechniką Łódzką piątej konferencji z cyklu Akademii Sokowej w dniu 29 listopada 2018 roku pt. „Produkty sokownicze – technologia, rynek, żywienie, zdrowie”. W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób – przedstawicieli uczelnie, instytutów naukowych, producentów i przetwórców.

Stowarzyszenie KUPS jest członkiem unijnych i krajowych organizacji branżowych w pracach których bierze aktywny udział. W ramach Stowarzyszenia działają również jednostki i grupy robocze dedykowane różnym aktywnościom.

Mamy nadzieję, że dalsze prace i działania Stowarzyszenia KUPS w kolejnych latach będą wpływały pozytywnie na rozwój branży sokowniczej oraz sprzyjały współpracy i integracji.

 

Posiedzenie zakończono życzeniami pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2019 składanych zarówno oficjalnie, jak i personalnie w kuluarach podczas wigilijnego poczęstunku.