Branża
Branża > Informacje dla branży > Walne Zgromadzenia > Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 6 września 2022 roku

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 6 września 2022 roku

W dniu 6 września 2022 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS-PIB, IERiGŻ-PIB, IO-PIB).

Oficjalnej części Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przewodniczył prezes Julian Pawlak. 

Aktywność Stowarzyszenia KUPS w 2021 roku została omówiona przez Juliana Pawlaka, prezesa Zarządu KUPS. W szczególności zwrócił uwagę na poniższe aktywności KUPS:

  • Działania podejmowane w sprawie nowelizacji dyrektywy sokowej;
  • Dyrektywa plastikowa (SUP), Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP) oraz system kaucyjno-depozytowy;
  • Znakowanie wartością odżywczą z przodu opakowania (Front of Pack Nutrition LabelingFOPNL), w tym NutriScore;
  • Inicjatywa Sady Sokowe;
  • Działania promocyjno – informacyjne.

Z uwagi na pandemie SARS COV-2 nie odbyło się w 2021 roku coroczne Międzynarodowe Sympozjum Stowarzyszenia KUPS oraz Akademia Sokowa.

Stowarzyszenie KUPS zrealizowało w 2021 roku szereg projektów promocyjno – informacyjnych odnośnie kategorii soków, finansowanych z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw:

1.               Projekt „5 porcji warzyw, owoców lub soku X” – więcej informacji na www.apetytnapolskie.com i www.5porcji.pl

2.               Projekt „5 porcji warzyw, owoców lub soku XI” – więcej informacji na www.apetytnapolskie.com i www.5porcji.pl

3. Projekt „Działania Promocyjne – Certyfikacja innowacyjnych przetworów z owoców i warzyw” – więcej informacji na www.certyfikowanyprodukt.pl

4. Projekt „Przeciwdziałanie uproszczonemu systemowi znakowania żywności – ocena ekspercka” – więcej informacji na www.nutriscore-fakty.pl

Przewodniczący jednostek i grup roboczych KUPS przygotowali sprawozdania, które zostały przedstawione podczas posiedzenia.

Pani Anna Sobota, członek Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie Komisji oparte na Sprawozdaniu Finansowym KUPS za 2021 rok rekomendując jego przyjęcie.

Pan Andrzej Rowicki przewodniczący Sekcji Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych (SK) – jednostki działającej w ramach Stowarzyszenia KUPS, przedstawił główne działania Sekcji w 2021r., którzy na bieżąco omawiali sytuację w sezonie, prognozy zbioru owoców i dane związane z produkcją i sprzedażą zagęszczonych soków owocowych.

Dr inż. Sylwia Skąpska, przewodnicząca Zespołu Technicznego DSK przedstawiła aktywność Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK) w obszarze kontroli jakości i autentyczności soków NFC oraz znakowania produktów sokowniczych typu smoothie.

Pan Jacek Krystoforski, przewodniczący Sekcji Producentów Soków Bezpośrednich (NFC) zachęcił do aktywnego włączenia się w prace reaktywowanej Sekcji NFC.

Dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERiGŻ przewodnicząca Zespołu ds. Monitorowania Rynku Owoców i Warzyw, potwierdziła bieżące monitorowanie danych nt. rynku i handlu sokami i owocami oraz przedstawianie ich na sympozjum i walnym zebraniu.  

Pani Barbara Groele omówiła aktywność Grupy Roboczej ds. Promocji oraz Grupy Roboczej ds. Znakowania i Technologii.

Zebrani członkowie KUPS wyrazili zadowolenie z bieżącej aktywności Stowarzyszenia KUPS. Aktywność KUPS obejmuje szeroki zakres prac związanych z rozwiązywaniem wielu istotnych dla branży sokowniczej problemów, począwszy od spraw związanych z surowcami do produkcji zagęszczonych soków i NFC, dbania o jakość soków i nektarów, nad czym czuwa DSK, problemów związanych z technologią i znakowaniem, a kończąc na promowaniu kategorii produktów sokowniczych.

SAMSUNG CSC