Branża
Branża > Legislacja > Kodeks Praktyki AIJN > Aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – grudzień 2017

Aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – grudzień 2017

W Biurze Stowarzyszenia KUPS jest dostępna aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – grudzień 2017 w języku polskim. Bieżąca aktualizacja zawiera zmiany parametrów dla owoców: większości rodzajów owoców (12 rodzajów), w tym dla nowego rodzaju: „soku z kokosa”, który zwyczajowo jest nazwany „wodą kokosową”. Jak również zawiera materiały dodatkowe: analityczne metody odwoławcze, definicje cukru pochodzącego z owoców, interpretację Rozporządzenia 1881/2006 dla maksymalnego poziomu ołowiu, komentarze ogólne, przewodnik klasyfikacji owoców cytrusowych, oraz stanowisko AIJN w sprawie wody kokosowej.

WERSJA AKTUALNA NA GRUDZIEŃ 2017

Kodeks Praktyki AIJN (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków) jest podstawą oceny autentyczności produktów dla całego przemysłu sokowego w UE. Przemysł Unii Europejskiej dobrowolnie zaakceptował Kodeks Praktyki AIJN jako podstawę oceny jakości soków i nektarów. Również członkowie DSK przyjęli go za podstawę oceny swoich produktów. Kodeks obejmuje cechy analityczne i podaje metody jakie należy stosować w ich ocenie; podaje również komentarze ułatwiające interpretację uzyskanych wyników. Na bieżąco dane są weryfikowane a zakres poszerzany o nowe owoce i warzywa.

Przypadku zainteresowania jego zakupem prosimy przesłać wypełnione zamówienie faxem pod numer telefonu: 0-22 646 44 72 bądź skan emailem na adres: .

Pliki do pobrania: