Branża
Branża > Legislacja > Kodeks Praktyki AIJN > Aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – grudzień 2021

Aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – grudzień 2021

W biurze Stowarzyszenia KUPS jest dostępna aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – grudzień 2021 w języku polskim. Bieżąca aktualizacja zawiera zmiany parametrów dla 3 rodzajów soków i przecierów otrzymanych z owoców: jabłko (autokorekta), pomidora, gujawy oraz dodatkowe materiały: metody analityczne, ogólne komentarze oraz Wytyczne dla soków i nektarów warzywnych.

Kodeks Praktyki AIJN (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków) jest podstawą oceny autentyczności i jakości produktów sokowniczych. Przemysł Unii Europejskiej dobrowolnie zaakceptował Kodeks Praktyki AIJN jako podstawę oceny jakości soków i nektarów. Również krajowe Inspekcje Kontroli czy służby celne  przyjmują go za podstawę oceny produktów. Kodeks obejmuje cechy analityczne i podaje metody jakie należy stosować w ich ocenie. Podaje również komentarze ułatwiające interpretację uzyskanych wyników. Na bieżąco dane są weryfikowane, a zakres jest poszerzany o nowe soki i przeciery z owoców i warzyw.

W przypadku zainteresowania jego zakupem prosimy przesłać skan wypełnionego zamówienie emailem na adres:

Pliki do pobrania: