Branża
Branża > Legislacja > Kodeks Praktyki AIJN > Aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – lipiec 2015

Aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – lipiec 2015

W Biurze Stowarzyszenia KUPS jest dostępne aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – lipiec 2015 w języku polskim. Bieżąca aktualizacja zawiera zmiany parametrów dla owoców: wszystkich rodzajów owoców. Jak również zawiera materiały dodatkowe: analityczne metody odwoławcze, tymczasowe wartości ekstraktu i gęstości względnej, tymczasowe wartości ekstraktu i gęstości względnej dla soków/przecierów warzywnych oraz maksymalne poziomy zanieczyszczeń w sokach owocowych.

 

WERSJA AKTUALNA NA LIPIEC 2015

 

Kodeks Praktyki AIJN (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków) jest podstawą oceny autentyczności produktów dla całego przemysłu sokowego w UE. Przemysł Unii Europejskiej dobrowolnie zaakceptował Kodeks Praktyki AIJN jako podstawę oceny jakości soków i nektarów. Również członkowie DSK przyjęli go za podstawę oceny swoich produktów. Kodeks obejmuje cechy analityczne i podaje metody jakie należy stosować w ich ocenie; podaje również komentarze ułatwiające interpretację uzyskanych wyników. Na bieżąco dane są weryfikowane a zakres poszerzany o nowe owoce i warzywa.

Przypadku zainteresowania jego zakupem prosimy przesłać wypełnione zamówienie faxem pod numer telefonu: 0-22 646 44 72 bądź skan emailem na adres: .

Pliki do pobrania: