Branża
Branża > Legislacja > Kodeks Praktyki AIJN > Aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – luty 2020

Aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – luty 2020

W Biurze Stowarzyszenia KUPS jest dostępna aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – luty 2020 w języku polskim. Bieżąca aktualizacja zawiera zmiany parametrów dla wszystkich rodzajów owoców (27 rodzajów).

WERSJA AKTUALNA LUTY 2020

Kodeks Praktyki AIJN (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków) jest podstawą oceny autentyczności produktów dla całego przemysłu sokowego w UE. Przemysł Unii Europejskiej dobrowolnie zaakceptował Kodeks Praktyki AIJN jako podstawę oceny jakości soków i nektarów. Również członkowie DSK przyjęli go za podstawę oceny swoich produktów. Kodeks obejmuje cechy analityczne i podaje metody jakie należy stosować w ich ocenie; podaje również komentarze ułatwiające interpretację uzyskanych wyników. Na bieżąco dane są weryfikowane a zakres poszerzany o nowe owoce i warzywa.

Przypadku zainteresowania jego zakupem prosimy przesłać wypełnione zamówienie skan emailem na adres: lub faxem pod numer telefonu: 0-22 646 44 72.

Pliki do pobrania: