Branża
Branża > Legislacja > Substancje pomocnicze > Substancje pomocnicze

Substancje pomocnicze

Pliki do pobrania:

Rozporządzenie Parlametu Europejskiego i Rady 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących Rozporządzenie Parlametu Europejskiego i Rady 1332/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie enzymów spożywczych, zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie 258/97 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady 1601/91, rozporządzenie 2232/96 i 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE Rozporządzenie Komisji 257/2010 z dnia 25 marca 2010r. ustanawiające program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlametu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności Rozporządzenie Komisji 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych Rozporządzenie Komisji 1131/2011 z dnia 11 listopada 2011r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1333/2008 w odniesieniu do glikozydów stewiolowych Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci Rozporządzenie Komisji (UE) nr 536/2013 z dnia 11 czerwca 2013r. zmieniające Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci Rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 roku ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 231/2012 ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do syropu poliglucitolowego Rozporządzenie Komisji (UE) nr 497/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1018/2013 z dnia 23 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) Nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci Rozporządzenie Komisji (UE) nr 202/2014 z dnia 3 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1823 z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 234/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz.Urz. UE L 406) Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1814 z dnia 13 października 2016 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla glikozydów stewiolowych (E 960) (Dz.Urz. UE L 278) Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1245 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 489/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące stosowania art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji