Branża
Branża > Legislacja > Wytyczne KE > Wytyczne KE w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienionych na etykiecie

Wytyczne KE w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienionych na etykiecie

Poniżej Wytyczne KE w zakresie określania limitów tolerancji dla składników odżywczych, akt. na grudzień 2012 roku.

Niniejszy dokument nie posiada oficjalnego statusu prawnego i w przypadku sporu ostateczna odpowiedzialność za wykładnię prawa spoczywa na Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Niniejszy dokument będzie stale uaktualniany na podstawie doświadczeń zebranych przez właściwe organy i pozyskanych informacji.

Pliki do pobrania: