O nas
O nas > Członkowie > O naszych członkach > Nowym członkiem KUPS została firma Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Nowym członkiem KUPS została firma Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

11.05.2021

Do Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków dołączyła Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. powstała w 2002 r. i  jest największym w Polsce i jednym z największych co do wielkości producentem cukru w Europie. Podstawowy przedmiot działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. stanowi produkcja i sprzedaż cukru, handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania oraz przetwórstwo owocowo-warzywne prowadzone w Zakładzie Polskie Przetwory we Włocławku. W 2013 roku powstała spółka „Polskie Przetwory” Sp. z o.o., funkcjonująca w Grupie Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. jako spółka zależna.  W 2017 roku spółka ta została włączona w struktury Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i obecnie działa jako odrębna jednostka organizacyjna. Zakład Polskie Przetwory zajmuje się produkcją wyrobów pomidorowych oraz przecierów warzywnych i owocowych.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenie KUPS zostali pan Piotr Zakrzewski, Dyrektor Biura Nadzoru Biznesowego  oraz pan Michał Grela, Główny Specjalista ds. Analiz Biznesowych.