Prelegenci

Anna Bugala

ANNA BUGAŁA

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

Analityk rynku ogrodniczego. Współautorka ukazujących się 2 razy w roku analiz „Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy”. Autorka licznych artykułów i opracowań dotyczących polskiego ogrodnictwa, zwłaszcza handlu zagranicznego owocami, warzywami i ich przetworami.

Chęcielewski bez tła

PIOTR CHĘCIELEWSKI

Hortex Sp. z o.o.

Członek zarządu i dyrektor marketingu Hortex Sp z o.o. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalizacją Marketing. Dodatkowe kwalifikacje zdobywał w trakcie programów Harvard Business School, London Business School oraz IMD. Przez większość kariery zawodowej związany z firmami produkującymi żywność i napoje alkoholowe, gdzie pełnił szereg funkcji w kraju oraz w regionie Europy Środkowej, w strukturach zarówno Marketingu jak i Sprzedaży.

Mariusz Dziwulski

Dr Mariusz Dziwulski

PKO Bank Polski

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. W PKO Banku Polskim od 2016 roku. Wcześniej pracownik BGŻ BNP Paribas (2010-2016) oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (2007-2010). Autor licznych publikacji naukowych, popularnych oraz ekspertyz. Specjalizuje się w analizach sektora rolno-spożywczego.

bgroele_zdjecie

Dr inż. Barbara Groele

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Sekretarz Generalny Stowarzyszenia KUPS od 2004 roku. Obroniła pracę doktorską w SGGW na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydziału Technologii i Żywienia Człowieka, Biotechnologia oraz Wyższej Szkoły Biznesu NCU w Nowym Sączu. Członek Rady Naukowej  IBPRS, Rady Programowej DQS, Zespołu Technicznego DSK, Komitetu Technicznego AIJN, oraz Porozumienia Rolniczego przy MRiRW. Członek Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Owoców i Warzyw.

Woutex Lox

Wouter Lox

European Fruit Juice Association (AIJN)

Od 1 stycznia 2019 Wouter objął stanowisko sekretarza generalnego AIJN. Wouter Lox uzyskał stopień magistra w inżynierii bionaukowej na Uniwersytecie w Gandawie, po czym przez wiele lat pracował w Libreville w Gabonie. Po powrocie w 1994 roku dołączył do DVI-SIA, gdzie pracował jako sekretarz generalny dla różnych europejskich i krajowych stowarzyszeń żywnościowych i specjalista w zakresie przepisów dotyczących żywności.. W 1997 roku dołączył do Yakult Europe jako kierownik ds. przepisów europejskich i spraw publicznych. W 2002 roku Wouter rozpoczął pracę jako kierownik ds. publicznych i prawnych w Nuskin Enterprises/Pharmanex i uzyskał specjalizację w zakresie prawodawstwa dotyczącego dodatków dietetycznych i kosmetyków. Od 2007 roku był dyrektorem zarządzającym Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soli, a od wielu lat skarbnikiem i członkiem rady EFLA i członkiem rady Europejskiego Stowarzyszenia Kierowników i wiceprzewodniczącym SEAP.

Bozena Nosecka

DR HAB. BOŻENA NOSECKA, PROF. IERiGŻ

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

Kierownik zespołu opracowującego od 1992 r. (dwa razy w roku) analizy rynkowe dotyczące sytuacji na rynku owoców i warzyw. Ekspert GUS w zakresie szacowania zbiorów warzyw w Polsce. Autorka wielu opracowań, artykułów i ekspertyz dotyczących problematyki polskiego, europejskiego i światowego ogrodnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przetwórstwa.

Julian Pawlak

JULIAN PAWLAK

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS)

Prezes Stowarzyszenia KUPS od 2004 r. Do 2003 r. prezes i dyrektor generalny Tymbarku, następnie przewodniczący rady nadzorczej Tymbarku. Od 2018 r. konsultant ds. strategii i prokurent Tymbark MWS Sp. z o.o – firmy z Grupy Maspex.

 

Piotr Podoba

PIOTR PODOBA

Döhler Sp. z o.o.

Od wielu lat prezes Zarządu Döhler Sp. z o.o. Od 2012 r. wiceprezes Zarządu KUPS. Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków (AIJN). Doświadczenie zawodowe zdobywał w rodzinnej firmie Alpex Sp. z o.o. Jako członek Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) bierze aktywny udział w działaniach związanych z promocją branży.

Eike Schopper

Eike Schopper

Aluflexpack Group

Szef działu innowacji w grupie Aluflexpack w Wiedniu od 2022 roku. Wcześniej Kierownik ds. opakowań produktów i innowacji w HiPP w latach 2017 – 2022 oraz Menedżer ds. Innowacji w Tanngroup Traun w latach 2011 – 2017. Ukończył Master of Business Administration, MBA General Management, 2021 Technische Universität Wien, Vienna, Austria. Obywatel Austrii.