Prelegenci

Kerim Aydemir

KERIM AYDEMIR

Döhler Turkey

Kerim Aydemir jest współdyrektorem generalnym firmy Döhler Turkey, działającej w pięciu zakładach produkcyjnych od 2015 roku. Po ukończeniu Lycée Saint Joseph w Stambule uzyskał stopień Business Administration na Bilkent University w Ankarze. Posługuje się biegle językiem angielskim i francuskim. Żonaty, jedno dziecko.

Clodagh de Beaurepaire

CLODAGH DE BEAUREPAIRE

Symrise Vertriebs GmbH

Od 2020 roku współpracuje z firmą Symrise z siedzibą w Austrii i jest odpowiedzialna za rynek Europy Wschodniej. Clodagh świetnie rozumie trendy konsumenckie oraz lubi inspirować klientów. Jest kreatywną i pełną pasji specjalistką w dziedzinie marketingu, z 15-letnim doświadczeniem w branży Food & Beverage. Clodagh ma dużą wrażliwość kulturową dzięki temu, że mieszkała w czterech różnych krajach, gdzie pracowała w międzynarodowm środowisku na różnych stanowiskach.

 

Anna Bugala

ANNA BUGAŁA

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

Analityk rynku ogrodniczego. Współautorka ukazujących się 2 razy w roku analiz „Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy”. Autorka licznych artykułów i opracowań dotyczących polskiego ogrodnictwa, zwłaszcza handlu zagranicznego owocami, warzywami i ich przetworami.

Anna Dębowska

Anna Dębowska

Luneos Sp. z o.o.

Menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w nawiązywaniu relacji biznesowych i zarządzaniu projektami sprzedażowymi oraz marketingowymi. Z branżą energetyczna związana od 10 lat, rozpoczynając przygodę z OZE w Grupie Energa i rozwijając swoje kompetencje w spółkach związanych z fotowoltaiką. Obecnie odpowiedzialna w Luneos za wprowadzenie na rynek unikalnego rozwiązania dla przedsiębiorstw: transformacji energetycznej 360, dającej firmom możliwość całkowitej zmiany w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu zielonej energii.

Mariusz Dziwulski

Dr Mariusz Dziwulski

PKO Bank Polski

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. W PKO Banku Polskim od 2016 roku. Wcześniej pracownik BGŻ BNP Paribas (2010-2016) oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (2007-2010). Autor licznych publikacji naukowych, popularnych oraz ekspertyz. Specjalizuje się w analizach sektora rolno-spożywczego.

Michael Fuchs

Michael Fuchs

Bucher Unipektin AG

Regionalny Kierownik Sprzedaży przez ponad 30 lat w firmie Bucher rozwija rynki takie jak Francja, Turcja, Północna Ameryka, China i inne.

.

Joanna Gajda

Joanna Gajda - Wyrębek

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny - PIB

Kierownik Pracowni Oceny Dodatków do Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny- PIB. Specjalistka w zakresie bezpieczeństwa oraz legislacji substancji dodatkowych, aromatów i enzymów. Uczestniczy w tworzeniu prawa na poziomie międzynarodowym – jest członkiem grup roboczych ekspertów ds. substancji dodatkowych oraz aromatów w ramach Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej. Opracowuje ekspertyzy i opinie w zakresie oceny ryzyka środków spożywczych zawierających substancje dodatkowe. Prowadzi szkolenia dla producentów żywności oraz pracowników urzędowej kontroli żywności. Autorka wielu artykułów w czasopismach naukowych i branżowych.

Domnika Głąbska

Dr hab. Dominika Głąbska, prof. SGGW

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie, Kierownik Poradni Dietetycznej, SGGW w Warszawie, dietetyk, żywieniowiec.

Maciej Golubiewski

Maciej Golubiewski

Gabinet Komisarza UE ds. Rolnictwa, Janusza Wojciechowskiego

Szef gabinetu komisarza UE ds. rolnictwa, Janusza Wojciechowskiego. Absolwent filozofii, politologii i ekonomii na Washington and Lee University (1999) oraz politologii na Johns Hopkins University (2005). Uzyskał również międzynarodową maturę w United World College of the Atlantic w Wielkiej Brytanii. Po ukończeniu studiów mieszkał w Waszyngtonie, gdzie przez trzy lata pracował w branży doradztwa biznesowego dla Charles River Associates International (CRAI), po czym rozpoczął studia podyplomowe, podczas których był stażystą w biurze senatora Richarda Lugara, letnim stypendystą Heritage Foundation i współpracownikiem Center for European Policy Analysis.  W 2008 roku rozpoczął pracę jako urzędnik w Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Stosunków z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku przy Komisji Europejskiej w Brukseli w biurze odpowiedzialnym za współpracę polityczną i ekonomiczną z regionem Rogu Afryki oraz Afryki Wschodniej i Południowej. W 2011 został przeniesiony do nowo utworzonej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, gdzie od 2012 roku odpowiadał za przygotowanie stanowiska Rady do Spraw Zagranicznych UE odnośnie rozwijającego się konfliktu w Syrii. Od 2014 do 2016 roku przebywał w Bejrucie, gdzie pełnił funkcję zastępcy szefa misji i kierownika sekcji politycznej Przedstawicielstwa UE w Libanie, a w latach 2017-19 był konsulem generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Jorku.   

Domnika Guzek

Prof. dr hab. Dominika Guzek

Wydział Żywienia Człowieka, SGGW w Warszawie

Dziekan Wydziału Żywienia Człowieka, SGGW w Warszawie, żywieniowiec.

Alicia Hernandez

Alicia Hernandez

U.S. Embassy, Warsaw, Poland

Alicia Hernandez, Radca Handlowy ds./Rolnych przybyła do Warszawy w sierpniu 2021 r., aby kierować zespołem Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA/FAS). Zespół USDA/FAS współpracuje z polskim rządem w kwestiach polityki rolnej, z organizacjami producentów rolnych oraz wdraża działania marketingowe w celu promowania spożycia amerykańskich produktów rolnych w Polsce. Biuro USDA/FAS w Warszawie obejmuje swym zasięgiem Polskę, Łotwę, Litwę, Estonię, Rumunię i Bułgarię. Od listopada 2017 do czerwca 2021, Alicia pełniła funkcję dyrektora amerykańskiego Biura Handlu Rolnego (ATO) w Hongkongu i Makau. Alicia dołączyła do USDA w 2009 roku jako Desk Officer koordynując współpracę z Meksykiem. Później brała udział w opracowywaniu oficjalnych szacunków rządu USA dotyczących handlu rolnego. W latach 2012-2014 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ATO w Mexico City, jednocześnie odpowiadając za ATO w Monterrey. W 2014 roku objęła nową rolę w Mexico City jako attaché ds. rolnictwa, gdzie odpowiadała za międzynarodowe negocjacje handlowe dotyczące produktów ekologicznych i zdrowia zwierząt.

Woutex Lox

Wouter Lox

European Fruit Juice Association (AIJN)

Od 1 stycznia 2019 Wouter objął stanowisko sekretarza generalnego AIJN. Wouter Lox uzyskał stopień magistra w inżynierii bionaukowej na Uniwersytecie w Gandawie, po czym przez wiele lat pracował w Libreville w Gabonie. Po powrocie w 1994 roku dołączył do DVI-SIA, gdzie pracował jako sekretarz generalny dla różnych europejskich i krajowych stowarzyszeń żywnościowych i specjalista w zakresie przepisów dotyczących żywności.. W 1997 roku dołączył do Yakult Europe jako kierownik ds. przepisów europejskich i spraw publicznych. W 2002 roku Wouter rozpoczął pracę jako kierownik ds. publicznych i prawnych w Nuskin Enterprises/Pharmanex i uzyskał specjalizację w zakresie prawodawstwa dotyczącego dodatków dietetycznych i kosmetyków. Od 2007 roku był dyrektorem zarządzającym Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soli, a od wielu lat skarbnikiem i członkiem rady EFLA i członkiem rady Europejskiego Stowarzyszenia Kierowników i wiceprzewodniczącym SEAP.

Joanna Markowska

Dr inż. Joanna Markowska

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowy Instytut Badawczy (IBPRS-PIB), Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa w Łodzi

Adiunkt, kierownik Pracowni Technologii i Przechowalnictwa Żywności w Zakładzie Technologii i Techniki Chłodnictwa w Łodzi w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (IBPRS-PIB). Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi  innowacyjnymi technologiami produktów spożywczych, utrwalanych przez zamrażanie, schładzanie, pakowanie próżniowe i w atmosferze ochronnej (MAP), a także badaniem przydatności technologicznej nowych surowców i substancji dodatkowych w produkcji mrożonych i schłodzonych produktów żywnościowych oraz lodów i deserów mrożonych.

Krystian Marszałek

Dr hab inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie - PIB

Kierownik Pracowni Technologicznej w Zakładzie Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych. Dodatkowo zatrudniony w Instytucie Technologii Żywności i Żywienia Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ostatnich latach odbył staże naukowe w Uniwersytecie w Walencji (Hiszpania), Uniwersytecie w Padwie (Włochy) oraz w Instytucie Technologii i Nauk o Żywności, CAAS (Chiny). Dotychczas nagrodzony wieloma stypendiami naukowymi przyznanymi przez SGGW, Wojewodę Mazowieckiego oraz przez MNiSW dla wybitnych młodych naukowców w Polsce. Laureat nagrody w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec oraz wyróżnienie za ukończenie studiów doktoranckich gronie najlepszych 5% studentów SGGW. Ekspert w PARP, NCBR, NAWA, MFiPR oraz FNP oraz członek PKN, PTTŻ i SGS. Dr Krystian Marszałek jest ponadto recenzentem w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych a jego osiągnięcia naukowe obejmują udział w 15 grantach naukowych, autorstwo  i współautorem 66 publikacji naukowych i rozdziałów w książkach, 37 abstraktów konferencyjnych i 30 prezentacji ustnych.

Peter McCrossan

Dr Peter McCrossan

Ambasada Brytyjska w Warszawie

Trade Policy Officer, Ambasada Brytyjska w Warszawie

Ekspert ds. handlu międzynarodowego i dostępu do rynku

Monika Mieszczkowska

Dr hab inż. Monika Mieszczakowska - Frąc, prof. IO-PIB

Instytut Ogrodnictwa - PIB

Profesor instytutowy nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa. Kierownik Pracowni Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw w Zakładzie Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Instytucie Ogrodnictwa - Państwowym Instytucie Badawczym. Ekspert w zakresie analiz chemicznych składu produktów ogrodniczych, wykonawca i kierownik kilku grantów badawczych finansowanych ze środków krajowych i unijnych Zainteresowania naukowe: chemia żywności i technologia przetwórstwa owoców i warzyw, badanie składu i zawartości bioaktywnych składników owoców, warzyw i ich przetworów, analizy chemiczne ze szczególnym uwzględnieniem technik chromatografii cieczowej, zastosowanie ultradźwięków i mikrofal w przetwórstwie owoców.

Michal Mikolajczyk

Michał Mikołajczyk

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Prawnik, wolontariusz i pracownik Polskiego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Absolwent studiów podyplomowych Społeczna Odpowiedzialność Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2004 roku związany z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań SA. Autor licznych projektów i akcji promujących segregację odpadów i świadome zakupy np. ogólnopolskiej kampanii „Dzień bez Śmiecenia”. Organizator przedsięwzięć z zakresu „zielonego CSR-u” prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców, samorząd, firmy gospodarki odpadami, organizacje pozarządowe. Od 2009 roku dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, od 2014 prokurent. Uczestnik prac nad Circular Economy Package, m.in. prowadzonych przez BusinessEurope w Brukseli oraz założeniami wymagań dla EPR in Poland.

Piotr Niedziela

Piotr Niedziela

Döhler Sp. z o.o.

Członek Zarządu oraz Dyrektor Finansowy Spółek Grupy Döhler w Polsce. Od ponad 20 lat związany branżą agro. Absolwent studiów MBA, studium podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, student Studium Doktoranckiego Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Bozena Nosecka

DR HAB. BOŻENA NOSECKA, PROF. IERiGŻ

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

Kierownik zespołu opracowującego od 1992 r. (dwa razy w roku) analizy rynkowe dotyczące sytuacji na rynku owoców i warzyw. Ekspert GUS w zakresie szacowania zbiorów warzyw w Polsce. Autorka wielu opracowań, artykułów i ekspertyz dotyczących problematyki polskiego, europejskiego i światowego ogrodnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przetwórstwa.

Daniel Olszewski

DANIEL OLSZEWSKI

Flottweg Polska

Od ponad 20 lat związany z firmą Flottweg, pod sztandarem której z sukcesem rozwija polski oddział. Mocno związany z branżą owocowo- warzywną- to w niej stawiał pierwsze kroki i odnosił pierwsze sukcesy. Reprezentując silną markę która jest synonimem jakości i niezawodności, wraz z zespołem specjalistów sukcesywnie zwiększa udziały w rynku.

Julian Pawlak

JULIAN PAWLAK

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS)

Prezes Stowarzyszenia KUPS od 2004 r. Do 2003 r. prezes i dyrektor generalny Tymbarku, następnie przewodniczący rady nadzorczej Tymbarku. Od 2018 r. konsultant ds. strategii i prokurent Tymbark MWS Sp. z o.o – firmy z Grupy Maspex.

 

Elżbieta Polak

DR INŻ. ELŻBIETA POLAK

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowy Instytut Badawczy (IBPRS-PIB), Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa w Łodzi

Kierownik Zakładu Technologii i Techniki Chłodnictwa w Łodzi, w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (IBPRS-PIB). Zajmuje się prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych oraz wdrożeniowych z zakresu technologii i techniki produkcji żywności, szczególnie mrożonej i chłodzonej oraz zagadnieniami z dziedziny ochrony środowiska - analizy wskaźników środowiskowych (ślad węglowy, ślad wodny) w przemyśle rolno-spożywczym oraz monitoringu gazów cieplarnianych.

Dieter Pinnow

DIETER PINNOW

Bucher Unipektin AG

Pracuje w firmie Bucher ponad 30 lat. Do 2016 jako Inżynier ds Rozwoju a później jako Manager Produktu dla Systemów Rozdrabniających Bucher oraz Bucher Pras HPX. Od 2017 jako Regionalny Kierownik Sprzedaży na Niemcy, kraje Beneluxu i  skandynawskie.

Magdalena Rohde-Krempa

MAGDALENA ROHDE- KREMPA

Maspex Beverages

General Manager Bussines Unit Polska. Absolwentka Politechniki Krakowskiej. Od ponad 20 lat zawodowo związana z Grupą Maspex - jedną z największych firm w Europie Środkowo – Wschodniej w segmencie produktów spożywczych. W trakcie kariery zawodowej zarządzała strategiczny obszarami,  pełniąc kluczowe funkcje w zarządach spółek Grupy. Obecnie sprawuje funkcję Dyrektora Generalnego „Business Unit Polska Beverages”. Odpowiada za sprzedaż, marketing i strategię rozwoju takich marek, jak Tymbark, Kubuś, Tarczyn, Dr Witt oraz Tiger.

Grzegorz Rykaczewski

GRZEGORZ RYKACZEWSKI

Santander Bank Polska

Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego o specjalności Polityka Międzynarodowa i Integracja Europejska oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2014-15 zajmował się analizami rynku mięsa czerwonego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Banku Gospodarki Żywnościowej. Od 2005 do 2014 r. pracował w Agencji Rynku Rolnego. Autor artykułów naukowych z dziedziny pomocy publicznej w rolnictwie oraz kilkuset komentarzy, artykułów i informacji prasowych dotyczących sytuacji na rynkach rolnych.

Katarzyna Stos

DR INŻ. KATARZYNA STOŚ, PROF. NADZW. NIZP-PZH

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy

Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności naukowej i aplikacyjnej dotyczącej jakości i bezpieczeństwa żywności oraz w programie profilaktyki niedoboru jodu w Polsce. Aktualne obszary działalności dotyczą badań składu, jakości i bezpieczeństwa żywności oraz żywienia. Posiada doświadczenie w opracowywaniu merytorycznym projektów aktów prawnych w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności i żywienia, bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Małgorzata Wilgatek

Dr Małgorzata Wilgatek

Centrum Monitorowania Rynku Sp. z o.o.

W CMR zajmuje się rozwojem biznesu oraz analizą danych sprzedażowych. Wcześniej zdobywała doświadczenie w branży budowlanej jako Analityk Biznesowy.  Z wykształcenia Doktor Nauk Politycznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka wielu artykułów naukowych z zakresu nauk politycznych oraz branży FMCG.

Magdalena Wróbel Jędrzejewska

Dr inż. Magdalena Wróbel-Jędrzejewska

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowy Instytut Badawczy (IBPRS-PIB), Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa w Łodzi

Adiunkt, kierownik Pracowni Chłodnictwa i Ochrony Środowiska w Zakładzie Technologii i Techniki Chłodnictwa w Łodzi w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (IBPRS-PIB). Zajmuje się zagadnieniami z dziedziny ochrony środowiska (m.in. w chłodnictwie); analizy wskaźników środowiskowych (ślad węglowy, ślad wodny) w przemyśle rolno-spożywczym, monitoringu gazów cieplarnianych, analizy syntetycznych czynników chłodniczych (f‑gazów), przeciwdziałania marnotrawieniu żywności oraz prowadzi szkolenia w zakresie f-gazów.