Prelegenci

Anna Bugala

ANNA BUGAŁA

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

Analityk rynku ogrodniczego. Współautorka ukazującego się 2 razy w roku raportu „Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy”. Autorka licznych artykułów i opracowań dotyczących polskiego ogrodnictwa, zwłaszcza handlu zagranicznego owocami, warzywami i ich przetworami.

Magdalena Cywińska-Antonik

MAGDALENA CYWIŃSKA-ANTONIK

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB

Starszy specjalista badawczo-techniczny w Pracowni Badania Jakości Fizykochemicznej
i Sensorycznej w Zakładzie Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych, z którym związana jest od 2016 roku. Od 2022 roku, w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej, zajmuje się opracowaniem technologii, służącej obniżaniu stężenia cukru naturalnie występującego w sokach owocowych z wykorzystaniem enzymów, co zbieżne jest z jej zainteresowaniami naukowymi. Od 2023 roku doktorantka Szkoły Doktorskiej AgroBioTech. Jej dotychczasowe osiągnięcia naukowe obejmują udział w 2 konferencjach naukowych jako prelegent, autorstwo i współautorstwo 3 publikacji naukowych, 1 zgłoszenia patentowego oraz udział w 3 projektach naukowych.

Mariusz Dziwulski

Dr Mariusz Dziwulski

PKO Bank Polski

Ekspert ds. analiz rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie oświadczenie w analizach branżowych dla sektora bankowego. Wcześniej pracownik Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (2007-2010). Autor licznych publikacji naukowych, popularnych oraz ekspertyz dotyczących branży spożywczej.

bgroele_zdjecie

Dr inż. Barbara Groele

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Sekretarz Generalny Stowarzyszenia KUPS od 2004 roku. Obroniła pracę doktorską w SGGW na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydziału Technologii i Żywienia Człowieka, Biotechnologia oraz Wyższej Szkoły Biznesu NCU w Nowym Sączu. Członek Rady Naukowej  IBPRS, Rady Programowej DQS, Zespołu Technicznego DSK, Komitetu Technicznego AIJN, oraz Porozumienia Rolniczego przy MRiRW. Członek Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Owoców i Warzyw.

Krystian Marszałek

Dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS - PIB

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie - PIB

Kierownik Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych, Członek Rady Narodowego Centrum Nauki i IBPRS-PIB oraz Przewodniczący Rady Sektorowej Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

W ostatnich latach odbył staże naukowe w Uniwersytecie w Walencji (Hiszpania), Uniwersytecie w Padwie (Włochy) oraz w Instytucie Technologii i Nauk o Żywności, CAAS (Chiny). Dotychczas nagrodzony wieloma stypendiami naukowymi przyznanymi przez SGGW, Wojewodę Mazowieckiego oraz przez Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w Polsce oraz odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Laureat nagrody w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec oraz wyróżnienie za ukończenie studiów doktoranckich gronie najlepszych 5% studentów SGGW. Ekspert w PARP, NCBR, NAWA, MFiPR oraz FNP oraz członek PKN, PTTŻ i SGS. Prof. Krystian Marszałek jest ponadto recenzentem w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych a jego osiągnięcia naukowe obejmują udział w 26 grantach naukowych, autorstwo  i współautorem 107 publikacji naukowych i rozdziałów w książkach, ponad 50 abstraktów konferencyjnych i 30 prezentacji ustnych. Jego zainteresowania naukowe obejmują zastosowanie innowacyjnych technik przetwarzania i utrwalania żywności takich jak: wysokie ciśnienia hydrostatyczne, ditlenek węgla pod wysokim ciśnieniem, homogenizacja wysokociśnieniowa, pasteryzacja mikrofalowa w przepływie, ultradźwięki itp.

Szymon Mordasiewicz

SZYMON MORDASIEWICZ

Panel Gospodarstw Domowych GfK Polonia

Absolwent Wyższej Szkoły Handlowej, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie WSB Merito i studiów Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.  Od blisko 20 lat związany z branżą FMCG. Pracę rozpoczął w firmie Nielsen, do której dołączył w roku 2002. W latach 2012-2014 był odpowiedzialny za Business Development w regionie CEE oraz krajów bałtyckich, a w latach 2014 – 2018 pracował jako Dyrektor Zarządzający polską częścią Nielsena. Przez 16 lat pracy miał możliwość współpracy z szeroką grupą producentów oraz detalistów dostarczając rozwiązania promujące dalszy rozwój biznesu. Od stycznia 2019 związany z firmą GfK. W roku 2023 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego. W tej roli jest odpowiedzialny za realizację długoterminowej strategii wzrostu oraz zapewnianie Klientom producentom i detalistom satysfakcji z dostarczanych rozwiązań oraz współpracy.

 

Bozena Nosecka

DR HAB. BOŻENA NOSECKA, PROF. IERiGŻ

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

Kierownik zespołu opracowującego od 1992 r. (dwa razy w roku) analizy rynkowe dotyczące sytuacji na rynku owoców i warzyw. Ekspert GUS w zakresie szacowania zbiorów warzyw w Polsce. Autorka wielu opracowań, artykułów i ekspertyz dotyczących problematyki polskiego, europejskiego i światowego ogrodnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przetwórstwa.

Julian Pawlak_zdj

JULIAN PAWLAK

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Prezes Zarządu Stowarzyszenia KUPS od 2004 r. Do 2003 r. Prezes i Dyrektor Generalny Tymbark SA, następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej i Konsultant ds. strategii Tymbarku. Od 2018 r. Prokurent Tymbark MWS Sp. z o.o. – firmy z Grupy Maspex.

Piotr Podoba

PIOTR PODOBA

Döhler Sp. z o.o.

President of Döhler Sp. z o.o. Since 2012 Vice-president of the KUPS Board. Member of the Management Board at European Fruit Juices Association (AIJN). He gained his professional experience in the family business Alpex
Sp. z o.o. As a member of the Polish Association of Juice Producers (KUPS) he participates actively into activities cooperation with industry promotion.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

GRZEGORZ RYKACZEWSKI

Bank Pekao S.A.

Ekspert analiz sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A. Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego o specjalności Polityka Międzynarodowa i Integracja Europejska oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2015-2022 analityk sektora rolno–spożywczego w Santander Bank Polska. W latach 2014-2015 zajmował się analizami rynku mięsa czerwonego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Banku BGŻ (obecnie BNP Paribas). Od 2005 do 2014 r. pracował w Agencji Rynku Rolnego. Autor artykułów naukowych komentarzy, artykułów i informacji prasowych dotyczących sytuacji na rynkach rolnych.

Izabela Tańska 2

IZABELA TAŃSKA

IGI Food Law

Doradca ds. Prawa Żywnościowego i Prawa Zrównoważonej Żywności, Prezes Zarządu IGI FOOD LAW. 22 lata pracy i doświadczenia. Warszawa, Bruksela, Singapur, Waszyngton DC. Jest ekspertką w zakresie interpretacji oraz stosowania wymagań prawa żywnościowego UE i krajowego. Doradza producentom i dystrybutorom żywności jak uzyskać zgodność z przepisami na etapie projektowania, wprowadzania do obrotu i dystrybucji. Ma liczne sukcesy w realizacji procedur unijnych (nowa żywność, oświadczenia, dodatki, suplementy, FSMP). Dzięki bardzo dobrej i wieloletniej znajomości funkcjonowania instytucji krajowych w tym inspekcji, oraz instytucji UE oraz śledzeniu ich prac dostarcza wiedzę i rozwiązania, które pomagają przygotować się firmom do nadchodzących zmian w prawie żywnościowym i prawie zrównoważonej żywności. W 2011 roku powołała i prowadzi Letnią Szkołę Prawa Żywnościowego – warsztaty stosowania prawa. Prelegentka, stypendystka, autorka i współautorka publikacji, artykułów i książek.

Magdalena Wilgatek

MAGDALENA WILGATEK

Centrum Monitorowania Rynku Sp. z o.o.

W CMR zajmuje się rozwojem biznesu oraz PR. Wcześniej zdobywała doświadczenie w Business Inteligence. Z wykształcenia Doktor Nauk Politycznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka wielu artykułów naukowych z zakresu nauk politycznych oraz branży FMCG.