Konferencja Juice Summit 2013, 1-2 października 2013 r., Bruksela

W dniach 1-2 października AIJN, w połączeniu z SGF International i EQCS zorganizują konferencję  Juice Summit 2013 w Brukseli, w Belgii.

W ramach tej inicjatywy chcą zapewnić dynamiczne forum dla wszystkich podmiotów i ich dostawców z branży sokowniczej, oferując solidną alternatywę dla istniejących już komercyjnych konferencji. Summit Juice jest organizowane przez i dla branży po przystępnej cenie.

Podczas konferencji odbędą się Walne Zgromadzenie AIJN i SGF, co gwarantuje obecność znanych ekspertów branżowych, ale również pozwoli na optymalizację czasu i kosztów podróży dla przedstawicieli firmy.

Konferencja odbędzie się po seminarium Corporate Social Responsibility (CSR) dla branży soków owocowych. Seminarium będzie oznaczać rozpoczęcie działań Platformy CSR - projektu mającego na celu ustalenie efektywnej platformy dla ułatwienia szerokiego dialogu między firmami i zainteresowanymi stronami, np. dostawcami surowców we wszystkich kwestiach związanych z CSR w europejskim przemyśle sokowniczym. AIJN jest częścią konsorcjum odpowiedzialną za ten projekt, który jest współfinansowany przez Komisję Europejską.


Wszystkie praktyczne informacje w odniesieniu do rejestracji i zakwaterowania Hotel można już znaleźć na stronie internetowej szczytu www.juicesummit.org/2013