O nas

Struktura

Struktura

Władze Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków:

  1. Walne Zgromadzenie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia lub delegaci upoważnieni działający w imieniu członków zwyczajnych.
Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

Jednostki Stowarzyszenia

  • Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK)
  • Sekcja Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych (SK)
  • Sekcja Producentów Soków Bezpośrednich (NFC)

Grupy Robocze

  • Zespół ds. Monitorowania Rynku Owoców i Warzyw
  • Grupa Robocza ds. Promocji
  • Grupa Robocza ds. Znakowania i Technologii