Branża

Sekcja Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych (SK)

O Sekcji Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych (SK)

Sekcja Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych jest jednostką Stowarzyszenia KUPS powołaną podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia KUPS w dniu 17 czerwca 2008 roku.

Celem działania SK jest konsolidacja branży oraz szeroko pojęte promowanie interesów producentów zagęszczonych soków owocowych i warzywnych oraz innych półproduktów do produkcji soków, a w szczególności:

  1. Monitoring rynku surowcowego w kraju i na świecie.
  2. Wypracowanie wspólnej z producentami owoców i warzyw strategii rozwoju zaplecza surowcowego dla przemysłu sokowniczego.
  3. Monitoring rynku zagęszczonych soków owocowych i warzywnych w kraju i na świecie.
  4. Analiza trendów dystrybucji i spożycia wyrobów gotowych.