O nas

Współpraca krajowa i międzynarodowa

W zakresie inicjatyw i konsultowania aktów legislacyjnych, dostępu firm członkowskich do programów wsparcia ze środków UE, usprawniania systemu kontraktacji produktów rolnych współpracujemy z instytucjami rządowymi, w tym w szczególności z:

  • Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • Ministerstwem Finansów;
  • Ministerstwem Zdrowia;
  • agencjami rządowymi.

Reprezentujemy interesy polskiego rynku soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw w wielu krajowych oraz międzynarodowych organizacjach. Jesteśmy dumni z członkostwa między innymi w:

  • Europejskim Stowarzyszeniu Soków Owocowych (European Fruit Juice Association, AIJN);
  • Międzynarodowym Sojuszu Organizacji i Stowarzyszeń na rzecz „5 a day”(AIAM5 International Alliance of Associations and Movements “5 a day”).