Baza wiedzy

Jakość soków DSK

Wysoka jakość produktów to jedno z podstawowych kryteriów, jakim powinni kierować się producenci z branży sokowniczej. Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków powołało w związku z tym w 2002 roku Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK).

DSK jest wzorowany na strukturach zachodnioeuropejskich, gdzie szczególną wagę przywiązuje się do „samoregulacji” w sektorze żywnościowym. W Polsce jedynie branża sokownicza podjęła inicjatywę stworzenia kontroli jakości soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw.

Jak działa DSK?

W związku z tym, że państwowe instytucje kontrolne nie są w stanie wyeliminować niezdrowych i szkodliwych dla branży sokowniczej sytuacji i nieprawidłowości, producenci soków i nektarów sami, z własnej inicjatywy zadeklarowali chęć prowadzenia uczciwej konkurencji i wzajemnej samokontroli. Funkcjonowanie DSK możliwe jest jedynie przy pełnej akceptacji producentów soków i nektarów. Oznacza to, że dobrowolnie zobowiązują się oni do przestrzegania wzajemnie czystych reguł rynkowych.

Celem powołania DSK jest zapewnienie konsumentom produktów jak najwyższej klasy.
W związku z tym, jakość wyrobów dostępnych na rynku jest regularnie sprawdzana i monitorowana. Jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości, podejmuje się odpowiednie działania, w tym również eliminację wadliwego produktu z rynku. Ponadto specjalni audytorzy, przeszkoleni przez EQCS (Europejski System Kontroli Jakości), regularnie nadzorują producentów soków. Podczas audytu sprawdzają m.in. warunki produkcji, jakość owoców i warzyw oraz źródło ich pochodzenia.

System DSK powstał dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia KUPS w projekt QUISEE (Poprawa Jakości Soków w Południowej i Wschodniej Europie) w latach 2002 – 2006, a także dzięki współpracy z innymi europejskimi instytucjami, zajmującymi się dbaniem o jakość wyrobów sokowych.

Efektywność DSK

Porównując dane z 2000 roku z obecnymi widać, że doszło do wyraźnej poprawy jakości soków i nektarów na polskim rynku. Około 70% zbadanych próbek soków i nektarów nie odpowiadało wymaganiom Unii Europejskiej. Obecnie ponad 90% badanych próbek w pełni spełnia rygorystyczne kryteria wyznaczone przez Kodeks Praktyki AIJN. Jest to dokument techniczny, który ocenia autentyczność soków, a także wymagania jakościowe i higieniczne. Podane są w nim m.in. metody, jakie należy stosować w ocenie soków i komentarze ułatwiające interpretację wyników.

System DSK z pewnością przyczynił się do poprawy jakości soków i nektarów na polskim rynku. Znaczącą zmianę w tej kwestii odnotowano właśnie w latach 2002 – 2006, kiedy to ilość nieprawidłowości spadła niemal trzykrotnie.

Perspektywiczny rozwój DSK

Krajowa Unia Producentów Soków zakłada uczynienie DSK systemem powszechnym, zwłaszcza, że korzyści, jakie przynosi są widoczne i mierzalne. Swoim zasięgiem chcieliby objąć wszystkich producentów soków, nektarów i napojów owocowych, również tych najmniejszych. Wszystko po to, by móc zagwarantować konsumentom wysoką jakość
i bezpieczeństwo produktów sokowych.

Działania Stowarzyszenia KUPS nie ograniczają się tylko do systemu DSK. Organizacja brała również udział w międzynarodowym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską – QUALI JUICE. Celem było opracowanie systemu wczesnego ostrzegania przed rozwojem bakterii kwasu mlekowego. Odbył się również cykl szkoleń dla potencjalnych odbiorców, tj. producentów soków (również zagęszczonych) oraz innych przetworów owocowo – warzywnych.