O nas

O nas

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) to organizacja non profit zrzeszająca oraz integrująca 48 producentów soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw, producentów zagęszczonych soków i przecierów, dostawców technologii, maszyn i urządzeń oraz instytucji wspierających branżę. Stowarzyszenie KUPS reprezentuje firmy dostarczające na rynek krajowy około 70% soków owocowych i warzywnych oraz produkujące około 80% zagęszczonych soków owocowych i warzywnych w Polsce. Już od 1993 roku podejmujemy liczne inicjatywy, które mają na celu reprezentowanie i rozwój naszej branży. Współpracujemy z instytucjami naukowymi, laboratoriami badawczymi, różnymi organizacjami branżowymi oraz krajową i unijną administracją. Poprzez wdrożony system samokontroli przemysłowej – Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) zapewniamy wysoką jakość i autentyczność produktów sokowniczych.