Branża

DSK

Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) jest jednostką działającą w ramach Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) powołaną z 2002 roku z inicjatywy producentów.

Celem tego systemu samokontroli przemysłowej jest zapewnienie warunków uczciwej konkurencji i ochrona interesów producentów soków i nektarów poprzez zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Celem jest również zapewnienie dobrego wizerunku produktów całego przemysłu sokowniczego w opinii społeczeństwa. Działania podejmowane w ramach DSK służą również interesom konsumentów.

DSK wychodzi naprzeciw temu co dzieje się w Unii Europejskiej, gdzie szczególną uwagę przywiązuje się do „samo-regulacji” w sektorze artykułów żywnościowych. Dobrowolny System Kontroli jest wzorowany na strukturach zachodnioeuropejskich, mając na względzie przyłączenie się do Europejskiego Systemu Kontroli Jakości Soków (EQCS) na równych prawach z podobnymi organizacjami innych krajów.

Ambicją naszą jest, aby system DSK stał się powszechny i objął większość producentów soków i nektarów, jak również producentów napojów owocowych oraz warzywnych. Jesteśmy otwarci dla wszystkich firm i organizacji, którym zależy na jakości produkowanych i sprzedawanych soków i napojów. Pragniemy upowszechniać ideę DSK wśród producentów, dystrybutorów i konsumentów. Mamy nadzieję, że sieci supermarketów będą współdziałały z nami celem eliminacji nieuczciwych producentów.