Branża

Sekcja Producentów Soków Bezpośrednich (NFC)

Sekcja Producentów Soków Bezpośrednich (NFC) jest jednostką Stowarzyszenia KUPS powołaną podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia KUPS w dniu 2 grudnia 2015 roku, reaktywowana w dniu 8 lipca 2020 roku.

Celem działań Sekcji NFC jest:

  • monitorowanie rynku soków NFC w kraju i na świecie,
  • analiza trendów, dystrybucji i spożycia soków NFC,
  • identyfikacja nieprawidłowości i niezgodności z obowiązującymi przepisami zagrażającymi dobremu wizerunkowi soków NFC oraz propozycje podjęcia odpowiednich działań,
  • bieżące monitorowanie zagadnień dot. technologii produkcji i jakości, w tym bezpieczeństwa soków NFC.