Polska ze strategią promocji marki - „Zasady komunikacji marki Polska”

Udało się wypracować i zatwierdzić spójne zasady, które mają przyświecać promocji marki Polska lokalnie i na arenie międzynarodowej. Nastąpiło to 25 października podczas spotkania Rady Promocji Polski pod przewodnictwem Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Uchwała mówi o tym, jak działać, ale i czego unikać w ramach przedstawiania Polski w świecie. Dokument „Zasady komunikacji marki Polska” został jednogłośnie przyjęty przez członków Rady Promocji Polski.

Przegłosowana uchwała ma stanowić punkt wyjścia do dalszych wspólnych działań wielu resortów we wzmacnianiu wizerunku państwa na świecie i mówienia o jego sukcesach.

Minister Sikorski zapowiedział, że dokument zostanie upubliczniony, tak by z wypracowanych sugestii mógł skorzystać każdy. Zostanie też rozesłany do organizacji i instytucji, które poprzez swoje działania obywatelskie promują Polskę za granicą.

Dokument ostatecznie dookreślający strategię oraz podstawowe zasady komunikacji marki został opracowany przez środowiska skupione wokół Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR i Zrzeszenia Firm Public Relations we współpracy i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami.
Twórcy zasad zalecają, aby w przygotowywaniu działań komunikacyjnych szczególną uwagę poświęcać Polakom jako temu elementowi, który odbierany jest najkorzystniej (co wykazały badania związane z Euro 2012): „Komunikat musi być przede wszystkim o ludziach, a jeśli o miejscach, to przez pryzmat doświadczeń i spotkań” (s. 18).

Używać należy nazwy Polska (a nie np. Poland). Znak marki Polska należy umieszczać na wszystkich możliwych flagowych produktach, wydarzeniach kulturalnych, biznesowych – trzeba zachęcać twórców i przedsiębiorców do wyraźnego zaznaczania na ich wytworach i produktach znaku marki Polska.

Unikać należy m.in. wyśmiewania innych, arogancji, martyrologii, patosu, banału, „pokazywania pomysłowości, która jest cwaniactwem, łamaniem akceptowanych reguł czy zasad”.

W raporcie znalazły się również pytania, których zadanie ma pomóc podczas oceny pomysłów kreatywnych w trakcie postępowań przetargowych:

  1. Czy Polacy lub doświadczenie Polski są w centrum koncepcji?
  2. Czy istnieje potencjał do angażowania odbiorcy poprzez formę, treść lub stosowany mechanizm akcji?
  3. Czy stosowane środki ekspresji budują wrażenie dynamiki, optymizmu i nowoczesności?
  4. Czy stosowany język jest prosty, konkretny i inteligentny?
  5. Czy obecny jest element biało-czerwony obowiązkowy dla każdej formy komunikacji?
  6. Czy w promowanych produktach lub usługach podkreślone są elementy unikatowe, będące dowodem na pomysłowość Polaków lub intensywność oferowanych doświadczeń?
  7. Czy zastosowany żart jest inteligentny, czy pokazuje dystans Polski i Polaków do siebie, a nie żartuje z innych? (w przypadku użycia humoru)

 

 

Źródło: www.marketing -news.pl z dnia 31.10.2013 roku