Międzynarodowy Sojusz Organizacji i Stowarzyszeń na rzecz „5 a day”

01.07.2015

Kategoria:

Stowarzyszenie KUPS reprezentuje interesy polskiego rynku sokowniczego na forum różnych krajowych i międzynarodowych organizacji. W 2014 roku Stowarzyszenie KUPS zostało członkiem Międzynarodowego Sojuszu Organizacji i Stowarzyszeń na rzecz „5 a day”(AIAM5 International Alliance of Associations and Movements “5 a day”).

Podczas Konferencji organizowanej przez Aprifel w Mediolanie 15 czerwca 2015 roku ogłoszono informację o połączeniu Międzynarodowego Sojuszu  Organizacji i Stowarzyszeń na rzecz „5 a Day”  (AIAM5) i Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Owoców i Warzyw (IFAVA). Organizacje te uznały tą Międzynarodową Konferencję za idealną platformę do przekazania tej informacji, z uwagi na jej tematykę tj. rola owoców i warzyw w promocji zdrowej diety, ekonomia i ochrona środowiska.

Aktualnie w połączonej Organizacji swoich przedstawicieli posiada ok. 20 krajów: Argentyna, Boliwia, Brazylia, Kanada, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Salwador, Francja, Węgry, Meksyk, Nikaragua, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Hiszpania, USA i Wenezuela.

Formalnie IFAVA połączyła się z AIAM5 w marcu 2015 roku.

W nowo powstałej Organizacji członkami są kraje rozwinięte i rozwijające się, które są zaangażowane w promocję konsumpcji owoców i warzyw celem poprawy stanu zdrowia publicznego. Organizacja ta będzie platformą wymiany doniesień naukowych oraz dobrych praktyk. Planowana jest edycja newslettera przez Aprifel w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim.

W trakcie konferencji przekazano zgromadzonym delegatom informację, że główną przyczyną zgonów na świecie są choroby niezakaźne (NCDs), odpowiedzialne za 38 milionów (68%) z 56 milionów zgonów w 2012 roku. Ponad 40% z nich (16 milionów) związane były z przedwczesną śmiercią przed 70 rokiem życia. Równie wysokie wskaźniki dotyczą niepełnosprawności spowodowanych chorobami niezakaźnymi. Ilość osób borykających się z chorobami niezakaźnymi wzrosła w związku z epidemią nadwagi i otyłości, która to każdego roku kosztuje 2 tryliony dolarów. W związku z czym jeśli nie zostaną podjęte działania dla odwrócenia tego trendu do 2030 roku ponad miliard dorosłych będzie otyłych.

Ponadto istnieją dowody potwierdzające, że spożycie owoców i warzyw zmniejsza ryzyko chorób nie zakaźnych, w szczególności układu krążenia, otyłości, cukrzycy oraz różnych typów raka. Dieta i brak aktywności fizycznej odpowiadają za 10% przypadków niepełnosprawności na świecie, niska ilość owoców i warzyw w diecie jest kluczowym czynnikiem. Oznacza to, że każdego roku miliardy osób mogą zostać uratowane (wraz ze spadkiem ilości przypadków niepełnosprawności) jeśli spożycie owoców i warzyw osiągnie zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia wynoszącą przynajmniej 400 gram dziennie na osobę. Wraz z dążeniem do ograniczenia występowania chorób niezakaźnych, wiele krajów rozwiniętych, a także rozwijających się oraz ich administrację uznają zalecenia WHO na rzecz zwiększenia konsumpcji owoców i warzyw.

W trakcie spotkania przedstawiciele Organizacji przedyskutowali wspólne cele oraz zamierzenia współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) na rzecz promocji konsumpcji owoców i warzyw zarówno na poziomie narodowym, jak i międzynarodowym.

Zarys globalnej strategii i celów zostanie przedstawiony  podczas spotkania, które zgromadzi członków  z ponad 30 krajów w czasie XI Międzynarodowego Kongresu na rzecz Promocji Konsumpcji Owoców i Warzyw, który odbędzie się w Meridzie w Meksyku w dniach 18-19 listopada 2015 roku.

Kategorie: