1587.jpg

Udział KUPS w IX Międzynarodowym Kongresie na rzecz promocji i konsumpcji owoców i warzyw „5 a day” w Budapeszcie

04.10.2013

Kategoria:

W dniach 19-21 września 2013 w Budapeszcie odbył się IX Międzynarodowy Kongres na rzecz promocji i konsumpcji owoców i warzyw pod auspicjami Międzynarodowego Sojuszu Organizacji i Stowarzyszeń na rzecz „5 a day”(AIAM5 International Alliance of Associations and Movements “5 a day”). Kongres skierowany był do organizacji realizujących kampanie „5 a day”, uczestniczyło ok. 60 osób z całego świata m.in. z USA, Kanady, Chin, Argentyny, Finlandii czy Włoch.

Stowarzyszeni KUPS było jedną z kilku organizacji, której umożliwiono prezentację realizowanej w Polsce i Rumunii 3 –letniej kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku” za pomocą plakatów oraz dodatkowych informacji przekazanych uczestnikom projektu. Organizatorzy AIAM5 i uczestnicy Kongresu byli bardzo zainteresowani aktywnością KUPS w zakresie realizacji projektu „5 a day”. Polska postrzegana jest jako pionier promocji zdrowego żywienia opartej na zasadzie 5 porcji warzyw i owoców dziennie w Europie Środkowej i Wschodniej.

Podczas konferencji podkreślano jak ważne jest aby idea „5 a day” docierała do jak największej liczby konsumentów na całym świecie. Wieloletnie kampanie promocyjne utrwalają zmiany nawyków żywieniowych, powodują wzrost spożywania warzyw i owoców i ich przetworów, co przekłada się na lepsze samopoczucie i zdrowszy tryb życia.

Podczas konferencji zaproszeni prelegenci przedstawili bieżącą sytuację na światowym rynku owoców, warzyw i ich przetworów oraz wielkości konsumpcji. Działaniem zapobiegającym niekorzystnemu spadkowi spożycia owoców i warzyw oraz zachęcającym dzieci i młodzież do włączenia ich do swoich posiłków, są popularne na całym świecie programy polegające na rozdawaniu owoców i warzyw w szkołach (np. w UE School Fruit Scheme). Dodatkowo realizowane są programy „5 a day”. Podczas konferencji bardzo szczegółowo omówiono program realizowany w Ameryce Południowej i Północnej, na Węgrzech, Hiszpanii, Nowej Zelandii, Austrii, Finlandii, Francji oraz w Niemczech.

Konferencja zakończona została podpisaniem deklaracji, w tym również przez KUPS, dotyczącej promocji idei „5 a day” na rzecz zwiększenia konsumpcji owoców i warzyw i poprawienia nawyków żywieniowych społeczeństwa.

Kategorie: