2899.jpg

VII Noworoczne Spotkanie Branżowe KUPS, 07.02.2018, Józefów k/Warszawy

13.02.2018

Kategoria:

Noworoczne Spotkania Branżowe Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) stały się coroczną tradycją, podczas których omawiane są bieżące ważne i strategiczne dla branży tematy. W roku bieżącym tematem przewodnim było omówienie sytuacji branży owocowo–warzywnej w kontekście warunków rynkowych bieżącego sezonu oraz inicjatywy Dobrowolnego Znakowania Wartością Odżywczą ENL (traffic lights). 

Spotkanie licznie zgromadziło członków Stowarzyszenia KUPS oraz przedstawicieli grup producenckich: jabłek i z owoców kolorowych (ok. 50 osób). Spotkanie zaszczycili swoją obecnością również przedstawiciele administracji państwowej: Dyrektor Marian Borek, Departament Rynków Rolnych, MRiRW, Główny Inspektor Andrzej Romaniuk, GIJHARS i Główny Inspektor dr Marek Posobkiewicz, GIS oraz świata nauki: prof dr hab. Andrzej Kowalski, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, prof. dr hab. Marzena Jeżewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski, Instytut Ogrodnictwa, dr inż. Sylwia Skąpska, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego oraz dr inż. Robert Zaremba Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Dyskusję zgromadzonych w zakresie obecnej sytuacji w branży owocowo-warzywnej poprzedziły wprowadzające prezentacje przedstawione przez Juliana Pawlaka (KUPS) oraz przedstawicieli administracji państwowej: Mariana Borka (MRiRW), jak również prof. dr hab. Stanisława Kaniszewskiego (IO) oraz dr Sylwię Skąpską (IBPRS). Dodatkowo krótkie informacje przekazali Minister Andrzej Romaniuk (GIJHARS) oraz dr Marek Posobkiewicz (GIS), jak również prof. dr hab. Andrzej Kowalski (IERiGŻ), prof. dr hab. Marzena Jeżewska (SGGW), w zakresie potencjału współpracy świata nauki z branżą sokowniczą.

Wszyscy prelegenci podkreślali konieczność współpracy branży sokowniczej z administracją i światem nauki w zakresie rozwoju bazy surowcowej, przetwórstwa, innowacyjnych wysokiej jakości produktów jak również promocji i eksportu.

Tematy przedstawione przez prelegentów wywołały ożywioną dyskusję. W szczególności podnoszono następujące problemy i kwestie:

· GIJHARS przeprowadził kontrolę soków, nektarów oraz musów w III kwartale 2017 roku. Wyniki są obecnie opracowywane, niebawem będą dostępne na stronie GIJHARS. Na uwagę zasługuje fakt, że skontrolowano ok. 40 partii produktów sokowniczych w zakresie organoleptycznym parametrów fizykochemicznych oraz znakowania, przy czym najwięcej nieprawidłowości zaobserwowano w znakowaniu soków, nektarów i musów (ok. 37%).

· MRiRW analizuje ostatnio otrzymane ankiety dotyczące pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych. Być może MRiRW przychyli się do wniosków organizacji dot. nowelizacji ustawy dot. obowiązku umownego.

· Zebrani zwrócili uwagę, że z uwagi na trudny sezon zbiorów 2017/2018 (niskie zbiory) nie było zasadne zastosowanie mechanizmu wsparcia dla jabłek: tj. wycofanie owoców z rynku. Środki finansowe zdaniem zebranych powinny być wykorzystane na inny cel np. promocji czarnych porzeczek.

· Zebrani szczególnie żywo dyskutowali nad problemem dot. środków ochrony roślin m.in. stosowanie niedozwolonych środków czy przekroczenia poziomów pestycydów w świeżych owocach, co się przekłada również na przekroczenie poziomów dopuszczalnych w produktach wytwarzanych z tych owoców: mrożonkach, soków zagęszczonych. Przekroczenia lub zastosowanie niedopuszczanych środków naraża eksporterów na olbrzymie straty oraz osłabia wizerunek branży i jej konkurencyjność na światowych rynkach.

· Pan Piotr Podoba zaproponował, aby w ramach działań KUPS w najbliższym czasie powołać grupę roboczą, która zajmie się tematem pestycydów. W pracach grupy powinni wziąć udział przedstawiciele: KUPS, producentów owoców i warzyw, MRiRW oraz jednostek kontrolnych (POIRIN, GIS, GIJHARS). Celem prac grupy powinno być omówienie bieżącej sytuacji oraz zaproponowanie działań mających na celu wyeliminowanie niezgodności.

· Pani Barbara Groele omówiła inicjatywę Dobrowolnego Znakowania Wartością Odżywczą ENL  opartej na idei traffic lights (znakowanie kolorami wybranych składników odżywczych w zależności od poziomu RWS). Zwróciła szczególna uwagę na zagrożenia dla branży spożywczej, w tym sokowniczej: planowane zmniejszenie porcji produktu dostosowanie pod kątem systemu ENL, znakowanie zawartości cukrów w soku, nektarze i napoju czerwonym kolorem, spadek spożycia najbardziej wartościowej grupy produktów owocowych, a nawet warzywnych itd. Uproszczenie znakowania produktów spożywczych z zastosowaniem systemu traffic lights będzie negatywnie wpływać na postrzeganie przez konsumentów, a nawet spowoduje zmniejszenie spożycia produktów naturalnych niskoprzetworzonych, ekologicznych czy regionalnych.

Przedstawiciele uczelni i instytutów naukowych podkreślili dobrą współpracę ze Stowarzyszeniem KUPS oraz deklarowali chęć kontynuacji współpracy i uczestnictwa w różnego typu aktywnościach Stowarzyszenia. 

Wszyscy zebrani zgodzili się, że niezwykle ważne jest dalsze prowadzenie rozmów, wymiany poglądów w zakresie wzajemnej współpracy, zrozumienie i znajdowanie rozwiązań dla wspólnych problemów branży.

Po zakończeniu obrad zaproszono Gości do kontynuacji rozmów w kuluarach i podczas kolacji.

Kategorie: