3170.png

Certyfikowany Produkt (CP) – wysokiej jakości produkty z owoców i warzyw

06.08.2019

Kategoria:

Zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami systemu jakości Certyfikowany Produkt CP oraz prozdrowotnymi właściwościami wysokiej jakości produktów z owoców i warzyw np. soki, smoothie, musy. Liczne doniesienia naukowe potwierdzają ich wysoką wartość odżywczą i pozytywny wpływ na organizm człowieka. 

Materiały zostały opracowane przy współpracy z niezależnymi ekspertami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Patronat merytoryczny nad folderem „Wysokiej jakości produkty z owoców i warzyw” objął Wydział Nauk o Żywieniu Człowiek i Konsumpcji SGGW.

W folderze można znaleźć takie informacje jak:

Ø potrzeby żywieniowe na różnych etapach życia i rola produktów owocowo-warzywnych;

Ø rodzaje soków;

Ø proces produkcji soków;

Ø opis Systemu Jakości Certyfikowany Produkt (CP).

Dzięki znakowi Certyfikowany Produkt CP jest podkreślana wysoka gęstość odżywcza produktów oraz buduje świadomość nt. zawartości witamin i innych składników bioaktywnych obecnych w produktach z owoców i warzyw.

Systemem jakości Certyfikowany Produkt CP mogą zostać objęte produkty z owoców i warzyw tj. soki, smoothie, musy, sałatki oraz inne produkty, które spełniają wymagania systemu.

Zachęcamy do zapoznania się z folderem Wysokiej jakości produkty z owoców i warzyw – Certyfikowany Produkt CP oraz ulotką informacyjną nt. systemu jakości Certyfikowany Produkt CP.

Kategorie: