Informacja o wyniku postępowania konkursowego wyboru wykonawcy programu informacyjno-promocyjnego pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku XIV”

27.03.2024

Kategoria:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków zawiadamia, że do dnia 15 marca 2024 roku do godz. 12:00 w postępowaniu wyboru Wykonawcy programu promocyjno-informacyjnego pt. “5 porcji warzyw, owoców lub soku XIV” wpłynęły trzy oferty, które zostały złożone przez:

  • PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 16/205, 00-238 Warszawa
  • Publicis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 42, 02-672 Warszawa
  • SocialTime Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa

Zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wybrana została oferta złożona przez PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 16/205, 00-238 Warszawa.

Bardzo dziękujemy Oferentom za przygotowanie ofert i przystąpienie do konkursu.

Kategorie: