Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > Europejskie Forum Rolnicze 2020, 20-21.03.2020r. Jasionka k/Rzeszowa

Europejskie Forum Rolnicze 2020, 20-21.03.2020r. Jasionka k/Rzeszowa

Stowarzyszenie KUPS objęło partnerstwem Europejskie Centrum Rolnicze 2020, które odbędzie się w dniach 20-31 marca 2020 roku w G2A Arena, w Jasionce k. Rzeszowa.

Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion.

Patronat honorowy nad Europejskim Forum Rolniczym objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP – Jan Krzysztof Ardanowski oraz Minister Cyfryzacji – Marek Zagórski. Partnerem regionalnym wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.

Europejskie Forum Rolnicze to dwa dni dyskusji i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki. To również znakomita okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania w branży rolno-spożywczej oraz narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji. Dwie ostatnie edycje Forum zgromadziły blisko 5000 uczestników – rolników, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych oraz organizacji z sektora spożywczego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.

W ramach 3. edycji Forum zaplanowano m.in. debaty z udziałem przedstawicieli polskiej i międzynarodowej polityki, obejmujące najważniejsze zagadnienia dot. rolnictwa i produkcji rolno-spożywczej w 2020 roku. Dyskusjom towarzyszyć będą prezentacje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa. Uczestnicy wydarzenia będą mogli także zapoznać się z najnowszymi technologiami oraz innowacjami m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, jej finansowania oraz obniżania kosztów, jak również ograniczania jej negatywnego oddziaływania na środowisko.

Tematy debat Forum w 2020 roku:

·       Wyzwania i priorytety Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie finansowej

·       Nowoczesne metody ochrony roślin

·       Zarządzanie zasobami wodnymi w rolnictwie w obliczu zmian klimatycznych

·       Cyfryzacja i innowacje w rolnictwie i na obszarach

·       Rynki pozaeuropejskie jako szansa na rozwój polskiego przemysłu rolno-spożywczego

Aby wziąć udział w Forum, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.forum-jasionka.pl do dnia 16 marca lutego 2020 roku. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w Forum jest bezpłatny.