Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > Konferencja PFPŻ ZP pt.: „Prawo pracy – wyzwania prawne w 2024”, 14 maja 2024 r.

Konferencja PFPŻ ZP pt.: „Prawo pracy – wyzwania prawne w 2024”, 14 maja 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KUPS objęło patronatem konferencję online PFPŻ ZP pt.: „Prawo pracy – wyzwania prawne w 2024”, która odbędzie się w dniu 14 maja 2024 r. w godz. 10:00-14:00 na platformie ZOOM.

Partnerem merytorycznym konferencji jest Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR.

Informacja na temat konferencji kliknij tutaj

Formularz rejestracyjny kliknij tutaj

Program:

  • Ustawa o sygnalistach – zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy

Marcin Stanecki – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  • Ustawa o sygnalistachobowiązki podmiotów prawnych związanych z   wprowadzeniem systemu zgłaszania naruszeń prawa

adw. dr Artur Rycak – Prawnik zarządzający w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR, Wykładowca i Kierownik studiów podyplomowych „Prawo energetyczne i zarządzanie przedsiębiorstwami energetycznymi” w Uczelni Łazarskiego

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

Marcin Stanecki – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  • Kontrola podstaw zatrudnienia przez państwowego inspektora pracy i sąd. Zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi

Anita Gwarek – Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy

  • Dyrektywa UR 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania

r.pr. dr Magdalena Rycak – Partner w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR, Dyrektorka Instytutu Prawa Zatrudnienia i Work-Life Balance w Uczelni Łazarskiego, Kierowniczka studiów podyplomowych „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – kadry i płace w Uczelni Łazarskiego”

  • Nowe zasady wypłat zasiłku chorobowego w trakcie L4

r.pr. Aleksander Kasprowicz – Starszy prawnik w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR

  • Wdrożenie rozporządzenia MRiPS z 18 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

adw. Małgorzata Janas – Prawnik w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR

Link do uczestnictwa w konferencji poprzez aplikację Zoom zostanie przesłany w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Więcej informacji udziela:

Monika Jonczak

Dyrektor ds. Marketingu i Administracji

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa

Kom. +48 604 143 104

Tel.: +48 22 830 70 55

www.pfpz.pl  www.food-lex.pl