Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > Konferencja PFPŻ ZP pt.: Biogazownie szansą rozwoju dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego, 25.10.2023 r.

Konferencja PFPŻ ZP pt.: Biogazownie szansą rozwoju dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego, 25.10.2023 r.

Stowarzyszenie KUPS objęło patronatem webinarium pt.: „Biogazownie szansą rozwoju dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego”, które odbędzie się w dniu 25 października 2023 r. w godzinach 10.00-13.00 w formule on-line na platformie ZOOM.

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w konferencji pt.: Biogazownie szansą rozwoju dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego, która odbędzie się w dniu 25 października 2023 r. w godzinach 10.00-13.00 w formule on-line na platformie ZOOM.

Partnerem merytorycznym konferencji jest Polska Grupa Biogazowa S.A.

Koszt udziału dla prenumeratorów „Food-Lex” jedynie 100zł +VAT

Informacja na temat konferencji Kliknij tutaj

Formularz rejestracyjny Kliknij tutaj

Program:

  • Biogaz – Odnawialne źródło energii i efektywna utylizacja odpadów biodegradowalnych z przemysłu rolno-spożywczego w kontekście redukcji śladu węglowego i produkcji zeroemisyjnej

Beata Wiszniewska, Polska Grupa Biogazowa S.A.

  • Proces przygotowania inwestycji – przygotowanie dokumentacji, pozyskiwanie pozwolenia na budowę, warunków przyłączenia do sieci, innych uzgodnień i decyzji administracyjnych

Marcin Laskowski, Polska Grupa Biogazowa Inwestycje Sp. z o.o.

  • Wymagania dotyczące lokalizacji biogazowni/biometanowni, w tym wymagania terenowe, odległość do sieci elektroenergetycznej lub gazowej, dostępność mediów, drogi dojazdowe itd.

Monika Rocławska, Polska Grupa Biogazowa Inwestycje Sp. z o.o.

  • Wykorzystanie potencjału pozostałości i odpadów z produkcji rolno-spożywczej do wytwarzania biogazu

Łukasz Dudziak, Polska Grupa Biogazowa Inwestycje Sp. z o.o. Serwis

  • Opcje i perspektywy partnerstwa – współpraca między zakładem przemysłowym i firmą biogazową

Magdalena Myszczyszyn, Polska Grupa Biogazowa S.A.

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla pracowników firm produkcyjnych z działów ochrony środowiska, produkcji, badań i rozwoju!

Link do uczestnictwa w konferencji poprzez aplikację Zoom zostanie przesłany w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Więcej informacji udziela:

Monika Jonczak

Dyrektor ds. Marketingu i Administracji

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa

Kom. +48 604 143 104

Tel.: +48 22 830 70 55

www.pfpz.pl  www.food-lex.pl