Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > Konferencja: Sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie w obliczu nowych wyzwań

Konferencja: Sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie w obliczu nowych wyzwań

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy serdecznie zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie w obliczu nowych wyzwań. Konferencja odbędzie się w dniu 21 września 2023 roku (czwartek) w Warszawie w trybie stacjonarnym. Przewidziana jest także transmisja online. Dokładne miejsce konferencji podane będzie w terminie późniejszym.

Celem tegorocznej konferencji jest podjęcie dyskusji nad wpływem nowych wyzwań i uwarunkowań na sektor rolno-żywnościowy oraz rozwój obszarów wiejskich (np. sytuacja geopolityczna, w tym wojna w Ukrainie, pandemia COVID-19, Europejski Zielony Ład, transformacja energetyczna, zmiany klimatyczne, przesilenie cywilizacyjne, WPR 27+). Wnioski z przygotowanych prezentacji i referatów oraz wymiana myśli i spostrzeżeń podczas Konferencji przyczynią się do określenia i analizy tych wyzwań oraz będą próbą wskazania kierunków rozwoju zarówno sektora rolnego, jak i obszarów wiejskich w Polsce i Europie.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych, które IERiGŻ PIB organizował w latach 2005–2018.

Propozycje obszarów tematycznych referatów:

  • Umiędzynarodowienie sektora rolno-spożywczego w czasach niestabilności i dynamicznych zmian w światowej gospodarce.
  • Rosnące znaczenie regulacji rynkowych – zaspokajanie interesów producentów żywności, a oczekiwania konsumentów.
  • Konkurencyjność unijnego rynku spożywczego a wysokie koszty surowców.
  • Kluczowe wyzwania dla zrównoważonego przetwórstwa żywności w czasach zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego świata.
  • Bezpieczeństwo żywnościowe Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Wpływ nowych zagrożeń na bezpieczeństwo żywnościowe krajów Unii Europejskiej.
  • Globalne łańcuchy dostaw – nowe podejście do systemu zaopatrzenia w sytuacjach kryzysowych.
  • Sytuacja ekonomiczna podmiotów sektora rolno-spożywczego.
  • Międzynarodowa konkurencyjność sektora rolnego w krajach UE w aspekcie strategii Europejskiego Zielonego Ładu.
  • Polityka finansowa i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Treści referatów prelegentów umieszczanie będą w kolejnych numerach czasopisma, wydawanego przez IERiGŻ-PIB Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics (MEiN: 40 pkt).

Uczestnictwo w konferencji wymaga zgłoszenia do dnia 31 lipca 2023 r.

W ramach zgłoszenia należy wypełnić Formularz rejestracji na konferencję –> link