Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > Międzynarodowa dyskusja nad rolą warzyw, owoców i ich przetworów w zbilansowanej diecie człowieka podczas Kongresu Promocji Warzyw i Owoców

Międzynarodowa dyskusja nad rolą warzyw, owoców i ich przetworów w zbilansowanej diecie człowieka podczas Kongresu Promocji Warzyw i Owoców

W dniach 19-20 września w Warszawie odbył się po raz pierwszy XIII Międzynarodowy Kongres Promocji Warzyw i Owoców, organizowany w ramach Globalnego Sojuszu na rzecz promocji konsumpcji owoców i warzyw „5 a day” (AIAM5), który co roku odbywa się w innym kraju. Kongres w Polsce zorganizowało Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).

Członkowie AIAM5

Uznani eksperci merytoryczni z 21 krajów świata omawiali tematy związane z m.in. polityką agrarną i prozdrowotną, spożyciem oraz wartością odżywczą warzyw i owoców, światowymi trendami w konsumpcji warzyw i owoców i ich przetworów.

Podczas XIII Międzynarodowego Kongresu Promocji Warzyw i Owoców przedstawiciele państw członkowskich sojuszu AIAM5 podpisali wypracowaną dzień wcześniej Deklarację. W dokumencie tym zobowiązano się wspierać wszelkie działania oraz inicjatywy, mające na celu zwiększenie spożycia warzyw i owoców poprzez wymianę dobrych praktyk, w szczególności popularyzację idei „5 a day”. Jest to szczególnie ważne, ze względu na to, że warzywa i owoce mają realne znaczenie w walce z chorobami dietozależnymi oraz chorobami niezakaźnymi. Dlatego też w Deklaracji członkowie Sojuszu zobowiązują się m.in. do wspierania inicjatywy ustanowienia Międzynarodowego Roku Warzyw i Owoców. Warto dodać, że w dokumencie obok warzyw i owoców znalazły się niskoprzetworzone produkty warzywno-owocowe. Dzięki temu produkty takie jak soki i inne niskoprzetworzone owocowo-warzywne bez dodatku cukru, z kontrolowaną ilością soli, mogą uzupełniać niedobory owoców i warzyw w naszej codziennej diecie jako jedna z pięciu porcji.

Podpisanie deklaracji

W pierwszym dniu Kongresu eksperci podkreślili, że konieczne jest zwiększenie zaangażowania rządów poszczególnych krajów w inicjatywy, których celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie spożycia warzyw i owoców oraz popularyzację informacji o korzyściach z tego płynących. Podczas Kongresu międzynarodowi eksperci zaangażowani w kształtowanie polityki prozdrowotnej dzielili się wiedzą i doświadczeniami z poszczególnych krajów. Wniosek jest jednoznaczny – ogólnoświatowe spożycie warzyw i owoców jest poniżej zaleceń ekspertów, co jest przyczyną wielu chorób niezakaźnych np. cukrzycy, niektórych rodzajów nowotworów, udarów i zawałów, Dlatego konieczna jest dalsza edukacja i promocja.

Podczas drugiego dnia Kongresu zgromadzeni przedstawiciele środowisk naukowych i eksperci branży owocowo-warzywnej przyznali, że działania Funduszu Promocji Owoców i Warzyw są skutecznym narzędziem w działaniach z zakresu edukacji i wspierania sprzedaży, a także konsumpcji produktów z grup warzyw i owoców produkowanych przez polskich przedsiębiorców.

Sala_2

W ciągu dwóch dni Kongresu udział wzięło ponad 200 osób, m.in. przedstawicieli administracji państwowej, w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, przedstawiciele świata nauki (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarstwa Żywnościowego, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytut Ogrodnictwa, Instytut Żywności i Żywienia, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ) i prasy ogólnopolskiej, life stylowej i branżowej, przedstawiciele firm handlowych, przedstawiciele firm z branży owocowo-warzywnej, producenci owoców i warzyw oraz kilku radców handlowych z różnych krajów.

Patronatem honorowym Kongres objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektor Sanitarny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Instytut Żywności i Żywienia, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarstwa Żywnościowego, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytut Ogrodnictwa, Polskie Stowarzyszenie Dietetyków oraz uczelnie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Złotym sponsorem była Tetra Pak. Brązowym sponsorem byli Fruit Juice Matters oraz Słoneczna Tłocznia.

Natomiast wśród sponsorów znaleźli się: Austria Juice, Bronisze, Cargill, KGH Polska, Nest Bank, Stowarzyszenie Sady Grójeckie, SIG Combibloc oraz Sądecka Grupa Producentów Owoców i Warzyw “Owoc Łącki” Sp. z o.o..

Patronatem medialnym objęły redakcje: AgroIndustry, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, Borgis, dietetycy.org.pl dziecijedza.pl., FoodForum, Hasło Ogrodnicze, informatorspoczywczy.pl. Jagodnik, kierunekspozywczy.pl, Moja Harmonia Życia, MPS SAD, ogrodinfo.pl, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, sad24.pl; Sadyiogordy.pl, swiatrolnika, pl oraz TVP1.