Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > Minister Janusz Kowalski zaszczycił obecnością X Noworoczne Spotkanie Branżowe KUPS, 18.01.2023r.

Minister Janusz Kowalski zaszczycił obecnością X Noworoczne Spotkanie Branżowe KUPS, 18.01.2023r.

X Noworoczne Spotkania Branżowe Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) są coroczną tradycją, którą kontynuujemy po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. W roku bieżącym tematem przewodnim było omówienie sezonu 2022/23 produkcji i przetwórstwa oraz przedyskutowanie wyzwań w kontekście zmieniającego się środowiska biznesowego i bezpieczeństwa energetycznego.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele administracji państwowej Janusz Kowalski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Szymon Milewski i Joanna Trybus Z-cy Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich,  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz świata nauki: dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERGiŻ-PIB, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB i dr inż. Sylwia Skąpska, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno- Spożywczego-PIB.

Spotkanie zgromadziło producentów soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw przedstawicieli producentów i grup producenckich oraz różne firmy współpracujące z branżą. Sponsorem była firma Alfa Laval Polska Sp. z o.o.

Minister Janusz Kowalski przywitał zebranych i złożył życzenia noworoczne, jak również, podkreślił bardzo dobrą współpracę ze Stowarzyszeniem KUPS. Zapewnił dalszą pomoc dla branży owocowo-warzywnej ze strony MRiRW.  W szczególności w obszarze zainteresowania Pana Ministra jest współpraca w zakresie właściwego doprecyzowania zapisów ustawy dot. opłaty cukrowej, które nie deprecjonują naturalnego cukru zawartego w napojach z owoców i warzyw bez dodatku jakichkolwiek substancji słodzących,  wsparcia tworzenia biogazowni, opracowywania systemu kaucyjnego czy przeciwdziałania wprowadzenia w Polsce niekorzystnego dla całej branży rolno-przetwórczej systemu Nutri-Score. 

Julian Pawlak prezes KUPS podkreślił, że branża sokownicza stoi przed wieloma  wyzwaniami, dodając informacje o aktualnie trwających pracach w Komisji Europejskiej odnośnie nowelizacji dyrektywy sokowej, gospodarowania odpadami czy dodatkowego znakowania z przodu etykiety wartością odżywczą.

Damian Kozioł z Alfa Laval Polska omówił sposoby optymalizacji koszty mediów w przemyśle spożywczym na przykładzie konkretnych wykorzystanych i wdrożonych rozwiązań Alfa Laval w firmach.

Dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERGiŻ-PIB natomiast omówiła bieżącą sytuację na rynku owoców i zagęszczonych soków.

Przed rozpoczęciem dyskusji, uczestnicy panelu przedstawili wprowadzenie omawiające sytuację makro- i mikroekonomiczną i bieżącą sytuację w branży owocowo-warzywnej.  Jakub Jakubczak z BNP Paribas przedstawił szansę i zagrożenia przetwórstwa sokowego, natomiast Bartosz Wilk z Business Energy Solutions informacje nt. transformacji energetycznej OZE.

W dyskusji moderowanej przez Piotra Niedzielę z firmy Döhler wzięli udział Jakub Jakubczak z BNP Paribas, Bartosz Wilk z Business Energy Solutions oraz Piotr Podoba (Döhler, wiceprezes KUPS).

W dyskusji prelegenci zgodzili się, że dzięki zbiegowi różnych korzystnych sytuacji oraz pomimo olbrzymiego wzrostu cen mediów, branża sokownicza sezon ocenia pozytywnie. Rynek amerykański stopniowo dostosował się do oferty kwaśniejszego soku zagęszczonego z Polski, natomiast istotne jest, aby monitorować rodzaje i ilość pozostałości środków ochrony roślin w zagęszczonym soku, które czasami sprawiają problemy. Zdobyte kontrakty i kontakty biznesowe z sezonu bieżącego rodzą nadzieję na ich utrzymanie w przyszłości, pomimo rosnącej konkurencji tureckiej i innych. Oczywiście ważne jest również utrzymanie przewagi nad konkurencją na rynkach europejskich.

Bardzo duży wzrost kosztów mediów, duże wahania cenowe, ograniczona ich dostępność oraz wysokie zużycie energii w produkcji zmusza przetwórców do ciągłego poszukiwania coraz bardziej racjonalnych, tańszych, ale również zrównoważonych zgodnie z polityką UE i wymagań odbiorców źródeł energii.

Zwrócono uwagę na konieczność wymiany/udoskonalenia instalacji węglowych,  wykorzystania różnych odnawialnych źródeł energii, w tym biogazowani i fotowoltaiki. Możliwe i ważne jest pozyskanie środków na dofinansowanie powyższych inwestycji z różnych dostępnych źródeł.

Dyskutowano również nad innymi zagrożeniami i wyzwaniami, które stoją przed branżą tj. m.in rosnące koszty produkcji, rosnące koszty pracownicze, trudności z uzyskiwaniem kredytów długoterminowych, geopolityczna sytuacja na rynkach światowych.

Zebrani zgodzili się, że niezwykle ważne jest dalsze prowadzenie rozmów, wymiana poglądów i informacji, wzajemna współpraca i szukanie wspólnych rozwiązań problemów w branży.

Po zakończeniu obrad Organizatorzy umożliwili Gościom kontynuowanie rozmów w kuluarach podczas kolacji.