Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > Minister Michał Kołodziejczak zaszczycił swoją obecnością XI Noworoczne Spotkanie Branżowe KUPS, 10.01.2024r.

Minister Michał Kołodziejczak zaszczycił swoją obecnością XI Noworoczne Spotkanie Branżowe KUPS, 10.01.2024r.

XI Noworoczne Spotkania Branżowe Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) są coroczną tradycją. W roku bieżącym tematem przewodnim było omówienie sezonu 2023/24 produkcji i przetwórstwa oraz omówieniu wyzwań firm przetwórczych w zmieniającym się środowisku biznesowym i legislacyjnym.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele administracji państwowej Michał Kołodziejczak, Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Szymon Milewski i Joanna Trybus Z-cy Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich oraz świata nauki: dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERGiŻ-PIB, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB, dr inż. Sylwia Skąpska i dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS–PIB, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno- Spożywczego-PIB.

Spotkanie zgromadziło producentów soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw przedstawicieli producentów i grup producenckich oraz różne firmy współpracujące z branżą.

Minister Michał Kołodziejczak wręczył nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa Złoty Krzyż Zasługi panu Michałowi Górniakowi, założycielowi firmy Gomar Pińczów Sp. z o.o..

Julian Pawlak prezes KUPS podkreślił podczas Spotkania, że krajowa branża sokownicza stoi przed wieloma  wyzwaniami i problemami, krótko omawiając trzy najistotniejsze: podatek cukrowy, system Nutri-Score oraz zmiany dyrektywy sokowej. Barbara Groele przedstawiła spodziewane szczegółowe zmiany dyrektywy sokowej, które są już w ostatniej fazie negocjacji w Komisji, Radzie i Parlamencie UE i zostaną opublikowane najprawdopodobniej już w pierwszym półroczu 2024 roku.

Pan Minister Michał Kołodziejczak podziękował za zaproszenie, spotkanie oraz możliwość wysłuchania informacji o branży sokowniczej. Podkreślił otwartość Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na merytoryczną współpracę ze Stowarzyszeniem KUPS oraz całą branżą sokowniczą.

Piotr Niedziela przedstawił przygotowaną wspólnie z Karoliną Załuską, Doehler Sp. z o.o. prezentację nt. globalnego rynku zagęszczonego soku jabłkowego wskazując w szczególności na jego otoczenie biznesowe, możliwości rozwoju, konkurentów oraz trendy konsumenckie.

Dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERGiŻ-PIB wraz z Anną Bugałą omówiły bieżącą sytuację na rynku owoców i zagęszczonych soków uwzględniając produkcję, spożycie, eksport oraz import w szczególności na przykładzie zagęszczonego soku jabłkowego.

Dr Dariusz Lizak Hortex Sp. z o.o. zaprezentował kompleksową informację nt. systemu kaucyjnego, który obecnie jest tworzony w Polsce. Zwrócił uwagę na jego najważniejsze elementy oraz przedstawił wstępne informacje zaawansowania prac pięciu operatorów systemu, którzy są na różnych etapach począwszy rejestracji spółki aż do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego do Ministra Klimatu i Środowiska.

W podsumowaniu podkreślono, że niezwykle ważne jest dalsze prowadzenie rozmów, wymiana poglądów i informacji, wzajemna współpraca i szukanie wspólnych rozwiązań problemów w branży.

Po zakończeniu obrad Organizatorzy umożliwili Gościom kontynowanie rozmów w kuluarach podczas kolacji.