Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > Soki pomarańczowe na konferencji Polskiego Towarzystwa Dietetyków

Soki pomarańczowe na konferencji Polskiego Towarzystwa Dietetyków

W dniu, 1 października 2016 roku odbyła się konferencja Polskiego Towarzystwa Dietetyki (PTD) pt. Standardy leczenia dietetycznego, na której nie zabrakło również akcentu międzynarodowej kampanii Fruit Juice Matters (FJM), czyli Poznaj soki owocowe. Dziel się wiedzą. Ciesz bogactwem. której współorganizatorem w Polsce jest Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).

Stowarzyszenie KUPS od lat angażuje się w różnego rodzaju akcje mające na celu poprawę wizerunku soków. Poprzez m.in. uczestnictwo w kampaniach promocyjno-informacyjnych pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, czy aktywności Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK) Stowarzyszenie ma realny wpływ na kształtowanie świadomości konsumentów, a także ich edukowanie i szerzenie dobrych praktyk wśród społeczności branżowej. Obecność KUPS na różnego rodzaju wydarzeniach wspiera merytoryczną debatę i obala mity na temat soków.

Konferencja PTD odbyła się w Hotelu Mariott w Warszawie, jej uczestnikami było ok. 300 dietetyków, lekarzy i żywieniowców z całej Polski. W ramach działań na rzecz kampanii promującej wartości 100 % soków owocowych, w tym przede wszystkim 100 % soku pomarańczowego zostało stworzone stoisko FJM, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Oprócz 100 % soku pomarańczowego, którym mógł poczęstować się każdy uczestnik konferencji, na stoisku nie zabrakło również materiałów edukacyjno-informacyjnych, które przybliżały tematykę soków.

Dodatkowo obecność na stoisku FJM eksperta – dr Agnieszki Kozioł-Kozakowskiej z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pozwoliła udzielić merytorycznych odpowiedzi, przybliżyć prozdrowotne właściwości soków oraz obalić kilku mitów na ich temat. Specjaliści ds. żywienia poświęcili wiele uwagi podczas przerw pomiędzy kolejnymi wykładami na uzupełnianiu wiedzy o sokach. Dzięki przygotowanym folderom praktycznie wszyscy mogli zweryfikować stan swojej wiedzy na temat soków. Natomiast dzięki degustacji szklanki (200 ml) 100 % soku pomarańczowego mogli zaspokoić jedną z 5 rekomendowanych przez Instytut Żywności i Żywienia porcji owoców, warzyw lub soku.

Brak wiedzy na temat regulacji prawnych, a także sposobu produkowania soków i ich wartości odżywczych utwierdza w przekonaniu, że kampania Fruit Juice Matters (FJM), czyli Poznaj soki owocowe. Dziel się wiedzą. Ciesz bogactwem. jest bardzo potrzebna, a działania Stowarzyszenia KUPS niezbędne do budowania rzetelnej wiedzy na temat soków. Należy pamiętać, produkcja soków owocowych regulowana jest przepisami krajowymi i Unii Europejskiej, które gwarantują jakość i bezpieczeństwo produktów. Zgodnie z nimi do soków owocowych nie wolno dodawać żadnych cukrów. Co więcej do żadnych soków nie wolno dodawać konserwantów, barwników ani sztucznych aromatów, a więc w 100% są one naturalne.