Branża

Sukces VII Akademii Sokowej

Tegoroczna, siódma edycja, Akademii Sokowej pt. „Produkty sokownicze – jakość, technologia i oczekiwania konsumentów” została zorganizowana w dniu 15 listopada 2023 roku przez Instytut Ogrodnictwa – PIB oraz Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przywitanie uczestników oraz otwarcie konferencji zostało dokonane przez gospodarzy konferencji – prof. dr hab. Dorotę Konopacką, Dyrektor Instytutu oraz dr inż. Barbara Groele, Sekretarz Generalny KUPS.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawych prezentacji, przygotowanych i wygłoszonych przez ekspertów z ośrodków akademickich i naukowych oraz przedstawicieli branży. Swoje wystąpienia przygotowali i wygłosili:

  • Dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariusz Panczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny –  Występowanie cukru w owocach, warzywach, sokach i jego wpływ na dietę
  • Dr hab. Krystyna Szymandera – Buszka, prof. UPP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu –  Wymagania sensoryczne konsumentów wobec soków
  • Prof. dr hab. Waldemar Gustaw, dr hab. inż. Ewa Jabłońska-Ryś, Uniwersytet Przyrodniczy
    w Lublinie –  Fermentowane produkty napojowe (soki warzywne, owocowe, napoje roślinne)
  • Dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS – PIB,  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego – PIB –  Badania mikrobiologiczne soków NFC, soków HPP, soków i nektarów owocowych i warzywnych
  • Dr inż. Barbara Groele, Stowarzyszenie KUPS –  Planowane zmiany legislacyjne – dyrektywa sokowa
  • Dr hab. inż. Monika Mieszczakowska-Frąc, prof. IO-PIB, dr Anna Wrzodak, Instytut Ogrodnictwa – PIB – Soki owocowe i warzywne, produkty fermentowane w Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych

Odbyła się również dyskusja: Czego oczekuje konsument soków. Jak zapewnić wysoką jakość produktów i spełnić oczekiwania konsumentów?

Moderator: Jacek Krystoforski, Przewodniczący Sekcji Producentów Soków Bezpośrednich (Sekcja NFC)

Uczestnicy:

Dr inż. Dorota Kruczyńska, Instytut Ogrodnictwa – PIB,

Dr hab. inż. Monika Mieszczakowska–Frąc, prof. IO-PIB, Instytut Ogrodnictwa – PIB,

Dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS-PIB, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego – PIB,

Dr hab. inż. Stanisław Kalisz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Konferencja cieszyła się znakomitą frekwencją i zainteresowaniem przedstawicieli administracji państwowej, środowiska naukowego zajmującego się przetwórstwem owoców i warzyw, jak również wśród przedstawicieli przemysłu branży sokowniczej. Udział w niej wzięło ponad 100 uczestników z ośrodków takich jak:

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno -Spożywczych

– Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

– Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno -Spożywczego – PIB

– Instytut Ogrodniczy w Skierniewicach

– Warszawski Uniwersytet Medyczny

– Politechnika Łódzka

– Szkoła Główna Handlowa

– Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

– Uniwersytet w Siedlcach

– Uniwersytet Medyczny w Łodzi

– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

– Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Przedstawiciele firm przetwórczych m.in.:

Andros Polska, Appol, Bewa, Biurkom – Flampol, Gospodarstwo Sadownicze Wincenty Krzyżak, Fortuna, Hortex, Krajowa Grupa Spożywcza, Sambor, Sokpol, Tłocznia Soków Owocowych „Vero”, Tymbark, Unistart, Ustronianka, Wiatrowy Sad, Zentis i wiele innych.

W konferencji również wziął udział przedstawiciel Redakcji Przemysłu Fermentacyjnego i Owocowo – Warzywnego.

Po obiedzie zaproszono wszystkich uczestników konferencji do zwiedzanie Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności i Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych oraz nowopowstałego Przejście do Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych, gdzie przygotowano do degustacji chipsy jabłkowe, w tym również z jabłek czerwnomiąższowych, suszone śliwki, kiszone ogórki oraz różne kombinacje soków i napojów owocowo warzywnych np. jabłkowy z miętą, z aronii.

Poruszane podczas konferencji zagadnienia obejmowały zarówno aspekty związane z korzyściami zdrowotnymi, wynikającymi ze spożycia soków, bogactwem prozdrowotnych składników pochodzących z owoców i warzyw, obecnością naturalnych cukrów, poszukiwaniem najbardziej wartościowych pod względem zdrowotnym rodzajów soków, produkowanych z krajowych owoców, jak również najlepszymi metodami ich utrwalania, gwarantującymi wysoką wartość odżywczą i smakowitość soków. 

Podczas przerw uczestnicy mogli degustować soki, musy i smoothie owocowe, dzięki uprzejmości Firm Biurkom Flampol Sp. z o.o., Fortuna Sp. z o.o., Gomar Pińczów Sp. z o.o., Tymbark MWS Sp. z o.o., Wosana S.A.

Spotkanie pozwoliło nie tylko wysłuchać prezentacji, ale również brać aktywny udział w dyskusji. Już dziś, organizatorzy Stowarzyszenia KUPS, zapraszają na kolejną Akademię Sokową, którą na stałe wpisała się w kalendarz jesiennych spotkań.