Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > Sukces XXIV Międzynarodowego Sympozjum 2023

Sukces XXIV Międzynarodowego Sympozjum 2023

W dniach 17-19 maja 2023 roku w Double Three by Hilton w Warszawie, odbyło się już po raz XXIV Międzynarodowe Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 18 maja 2023 roku  przedstawiono Wyzwania i perspektywy rozwoju branży sokowniczej  w dwóch panelach: Trendy na rynku sokowniczym oraz Baza surowcowa i rynek soków zagęszczonych. Odbyło się 12 prelekcji.

Złotymi Sponsorami byli: Bucher Unipektin, Döhler Sp. z o.o., Tymbark – MWS Sp. z o.o. Srebrnymi Sponsorami zostali: Hortex Sp. z o.o. oraz Rauch Polska Sp. z o.o. 

Natomiast partnerami branżowymi wydarzenia byli: Aluflexpack Group, ASCO Pompy Sp. z o.o.,  Biomerieux Polska Sp. z o.o., Greif Sp. z o.o., Noack Polen Sp. z o.o., PR Hub Sp. z o.o., Ruland Engineering & Consulting Sp. z o. o., SIG Combibloc Sp. z o.o., Stoelzle Wymiarki Sp. z o.o., Tetra Pak Sp. z o.o., Vimax Małgorzata Rogiewicz oraz Wytwórnia Opakowań Blaszanych „Beczkopol” Sp. z o.o.

Patronatem medialnym wydarzenie objęły redakcje: AgroIndustry, foodfakty.pl, , Jagodnik, Kierunek Spożywczy, kierunekspozywczy.pl, Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD, portalspożywczy.pl, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Sad Nowoczesny, sadyogrody.pl, sad24.pl, warzywa.pl.

Produkty sokownicze, które nadały branżowy charakter wydarzeniu, dostarczyły firmy: Biurkom-Flampol Sp. z o.o., Fortuna Sp. z o.o., Fructa Napoje Sp. z o.o., Gomar Sp. z o.o., Hortex Sp. z o.o., KGH Polska Sp. z o.o., REAL S.A., Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp.k. oraz Viands Sp. z o.o.

Pierwszą prezentację przedstawił Jacek Świgoń, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów z Tetra Pak Sp. z o.o. omawiając rolę opakowań do płynnej żywności w kontekście spełnienia celów zrównoważonego rozwoju – działań na rzecz planety, związanych ze zrównoważonym rozwojem, jak i tych, które wynikają ze zmian legislacyjnych tj. , jak choćby dyrektywa plastikowa (SUP), czy rozporządzenie dot. opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).

Następnie Anna Barabasz-Sawińska, Marketing Director CEE Beverages & Head of Marketing Services z Grupy Maspex przedstawiła aktualne trendy na rynku nektarów i napojów owocowych i warzywnych, skupiając się na czterech globalnych trendach konsumenckich mających wpływ na żywność i napoje. Pierwszy z omawianych trendów to tzw. „przystępna wartość”, co w praktyce oznacza, że konsument staje się coraz bardziej ostrożny, jeśli chodzi o swoje wydatki przy jednoczesnym dbaniu o siebie i swoje zdrowie. Drugi trend to „zrównoważony rozwój”, w którym dominującą rolę zyskuje dieta roślinna, a co za tym idzie rozwój konceptów, które są zamiennikami produktów zwierzęcych.Zdrowie to  trzeci trend konsumencki, który teraz nie koncentruje się tylko na fizycznym zdrowiu, ale coraz mocniej także na zdrowiu psychicznym. Czwarty omawiany trend to zorientowanie na młodego konsumenta, czyli generację Z, która jest zainteresowana zdrowymi, ciekawymi produktami i bardzo często potrafi przekształcić produkty niszowe w produkt masowy.

Z kolei dr Dariusz Lizak, Prezes Zarządu z Hortex Sp. z o.o. zaprezentował problemy gospodarcze w branży soków, nektarów i napojów z perspektywy konsumenta, detalisty i producentów. Wybory konsumenckie, wraz ze zmianami w otoczeniu, w tym zmiany legislacyjne, determinują wybory w obszarze organizacji i dystrybucji. Preferencje wyborów konsumenckich staramy się wyjaśnić od strony decyzji zakupowych i konsumpcji w odniesieniu do ogólnych trendów. Zachowania konsumenckie, szczególnie w dzisiejszych czasach, podlegają ciągłej presji zmian otoczenia co oddziałuje na indywidualne, w tym obiektywne i subiektywne wybory i decyzje konsumentów.

Wyparki MVR do zagęszczania soków owocowych jako inteligentne, ekonomiczne i ekologiczne narzędzie przedstawił Dieter Pinnow, Area Sales Manager z Bucher Unipektin AG. Monitorowanie zużycia energii w zakładzie przetwórczym stało się bardzo ważne ze wzglądu na rosnące koszty mediów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii można je zminimalizować. Wykorzystanie technologii MVR przyczynia się do tego w oparciu o najnowsze dane i przy uwzględnieniu ostatnich udoskonaleń.

Po przerwie sokowej Eike Schopper, Group Head of Strategy, Business Development & Innovation z Aluflexpack Group przekazał uczestnikom Sympozjum KUPS jak stworzyć wartość dodaną produktu poprzez opakowanie. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie wygoda napędza popyt na opakowania elastyczne. Saszetki zastępują tradycyjne materiały, takie jak szkło, słoiki i metalowe puszki, a konsumenci i przemysł kładą coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój. Saszetki oferują szereg korzyści, w tym wyższe marże produktowe wyjaśnione na przykładzie branży żywności dla dzieci, zwiększoną widoczność na półce dzięki zróżnicowaniu oraz wszechstronne możliwości w zakresie wielkości i kształtu. Aluflexpack oferuje różne wielkości pouches , od opcji wielowarstwowych, takich jak 4-warstwowe, 3-warstwowe i 2-warstwowe, do saszetek jednomateriałowych, takich jak mono PP i mono PO.

Następnie Patryk Kaczyński, Managing Director & Head of Poland i Karina Ostatek, Regional Senior Manager Polska, Nordyki, Ukraina z SIG Combibloc Sp. z o.o. zaprezentowali opakowania dla bardziej zrównoważonego świata. We wszystkich gałęziach przemysłu można dziś odczuć, że świadomość ekologiczna społeczeństwa ma coraz silniejszy wpływ na rynek. Trend ten nie omija również branży spożywczej. Świadomość konsumentów, że przyczyniają się do ochrony środowiska, jest niezwykle istotna. Oczekują wręcz od producentów, że opakowania ich produktów będą stworzone w zgodzie z naturą, to znaczy w efekcie końcowym będą miały niski ślad węglowy, ograniczając tym samym negatywną emisję CO2 do atmosfery. Opakowanie jest dzisiaj nie tylko ambasadorem samego produktu, lecz również poprzez swój skład samo w sobie wspiera pozytywny wizerunek marki jako dbającej o środowisko. Firma SIG już wiele lat temu opracowała metodę wyeliminowania aluminium z naszych aseptycznych opakowań. Idąc krok dalej zastąpiono polimery pochodzące z surowców kopalnych polimerami stworzonymi na bazie roślin. Trzy lata przed wymogiem dyrektywy unijnej SUP Firma wprowadziła  na rynek zakrętkę przytwierdzoną do opakowania.

Dr inż. Barbara Groele, Sekretarz Generalny KUPS omówiła bieżące wyzwania krajowej branży sokowniczej i aktywności KUPS. Pandemia, recesja, inwazja Rosji w Ukrainie w 2022 roku, duży wzrost cen towarów, energii, kosztów pracy i innych, a także wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu wymuszają podejmowanie licznych działań i rozwiązań niezbędnych do prowadzenia zrównoważonych, innowacyjnych i pro środowiskowych procesów produkcyjnych, organizacji i zarządzania w całej branży rolno – przetwórczej, w tym sokowniczej. Przed branżą mnóstwo wyzwań legislacyjnych – nowelizacja dyrektywy sokowej, zmiany dyrektywy opakowaniowej, zmiany rozporządzenia 1169/2011 nt. informowania konsumentów, w tym również ujednolicenie znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania i zagrożenia za tym idące, w szczególności system Nutri-Score. Bardzo wiele organizacji z branży rolno – spożywczej monitoruje i sprzeciwia się wdrażaniu systemu Nutri-Score w Polsce.

Na zakończenie pierwszego panelu wystąpili Wouter Lox, General Secretary i Justine Pradels, Sustainability & Technical Affairs Manager z Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków (AIJN) omawiając legislacyjne priorytety dla branży soków owocowych w Unii Europejskiej. AIJN całkowicie popiera cele Europejskiego Zielonego Ładu UE i strategii „Od pola do stołu”: zrównoważony rozwój nie jest już opcją, jest koniecznością. Przy prawidłowym i aktywnym podejściu do problemu nakierowanie systemu rolniczego Unii Europejskiej na ścieżkę zrównoważonego rozwoju może dać nowe okazje całemu łańcuchowi dostaw w branży soków owocowych. W 2023 roku ogrom aktualnie obowiązujących i nowych przepisów wymaga dostosowania, aktywnej współpracy i innowacji ze strony branży soków owocowych i zasadniczo skupia się wokół nowelizacji dyrektywy sokowej oraz opakowaniowej.

Popołudniowy panel rozpoczęła prezentacja dr hab. Bożeny Noseckiej, prof. IERiGŻ PIB (współautorstwo Anna Bugała) z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB. Soki zagęszczone, obok mrożonych owoców, mają podstawowe znaczenie w krajowej produkcji i eksporcie przetworów owocowych. W latach 2018-2022 zagęszczone soki owocowe stanowiły ok. 35% wolumenu i 37% wartości produkcji przetworów owocowych oraz 27% wolumenu i wartości eksportu przetworów. Produkcja zagęszczonego soku jabłkowego, dominującego w łącznej produkcji koncentratów soków owocowych, nie wykazuje wyraźnych tendencji wzrostowych. Łączna produkcja zagęszczonych soków wytwarzanych z owoców jagodowych i wiśni wahała się w sezonach 2012/13-2021/22 od 31,5 tys. ton w sezonie 2012/13 do 55 tys. ton w sezonie 2018/19. W sezonie 2022/23. Produkcja koncentratu soku jabłkowego wytwarzanego z surowca krajowego szacowana jest na 370 tys. ton, wobec 350 tys. ton w sezonie 2021/22.

Z kolei rynek zagęszczonych soków cytrusowych, bieżącą analizę sytuacji i perspektywy omówił dr Mariusz Dziwulski, Ekspert w Departamencie Analiz Ekonomicznych z PKO Bank Polski. W 2022 roku globalna sprzedaż soku pomarańczowego obniżyła się, za co odpowiadały mniejsze zakupy w gospodarstwach domowych. Światowy rynek soku pomarańczowego w sez. 2022/23 znajdował się pod presją zmniejszonej podaży. Według USDA światowa produkcja obniżyła się o 7% r/r. Istotnie zmalała produkcja w USA wskutek postępującego zielenienia cytrusów a także strat powstałych w wyniku huraganów. Produkcja pomarańcz na Florydzie była najniższa od lat 30-tych ub. wieku, a Meksyk stał się drugim producentem soku pomarańczowego na świecie. Spowolnienie gospodarcze, związane z wojną w Ukrainie oraz wzrost inflacji powodujący spadek siły nabywczej konsumentów mogą odbijać się negatywnie na konsumpcji soków.

Konrad Kwiatkowski, Ekspert ds. Badań Sensorycznych z Merieux Nutriscience, Oddział Polska zaprezentował sensorykę w służbie biznesu napojowego,. W dobie coraz większej świadomości konsumenta oraz nieustająco rosnących jego oczekiwań, sensoryka staje się nieodzowną częścią badań żywności i jest gotowa wspomagać na każdym etapie „życia produktu”. Począwszy od surowców i ich jakości, poprzez etap projektowania i produkcji, do wprowadzenia do sprzedaży, aż po ostatni dzień przydatności do spożycia. Zanim powstanie produkt finalny, to nad wieloma elementami trzeba się skupić i wiele decyzji podjąć. Dobranie odpowiedniego surowca, zakwalifikowanie nowego dostawcy czy utrzymanie jednolitości procesów produkcyjnych to tylko kilka z nich. W każdym z tych elementów pomoże analiza sensoryczna, a dodana do niej prawidłowo przygotowana analityka poszerzy jeszcze ten obraz.

Ostatnią prezentację wygłosił Zhe Chen (współautorstwo dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS – PIB) z Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego – PIB nt. innowacyjnego procesu wysokociśnieniowego zwiększającego trwałość gotowej do spożycia żywności ekologicznej. W celu poprawy jakości i bezpieczeństwa produktów świeżych i ekologicznych w projekcie opracowano nową technikę pasteryzacji żywności opartą na wykorzystaniu CO2 pod wysokim ciśnieniem w niskich temperaturach w celu skutecznej inaktywacji mikroorganizmów i enzymów odpowiedzialnych za psucie się żywności. W procesie pasteryzacji produkty spożywcze będą pakowane w środowisku bogatym w CO2, a następnie poddawane ciśnieniu do osiągnięcia określonego poziomu. Pakowanie produktów spożywczych w atmosferze modyfikowanej w połączeniu z niską temperaturą procesu i wysokim ciśnieniem pozwala uniknąć psucia się żywności z jednoczesnym zabezpieczeniem korzystnych właściwości sensoryczne i fitochemiczne produktów spożywczych.

Uczestnicy Sympozjum mieli również możliwość przedyskutowania szczegółowych rozwiązań dla branży na stoiskach branżowych: Aluflexpack Group, Biomerieux Polska Sp. z o.o., Bucher Unipektin, Greif Sp. z o.o., Noack Polen Sp. z o.o., Stoelzle Wymiarki Sp. z o.o., Tetra Pak Sp. z o.o. oraz Wytwórnia Opakowań Blaszanych „Beczkopol” Sp. z o.o.

Podczas kolacji grillowej wieczór umilał Zespół Shantymentalni.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom XXIV Międzynarodowego Sympozjum KUPS oraz serdecznie zapraszamy na kolejne Sympozjum KUPS w maju 2024 roku.