Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > V EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE, 22-23 marca 2023, Jasionka k/Rzeszowa

V EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE, 22-23 marca 2023, Jasionka k/Rzeszowa

Stowarzyszenie KUPS objęło patronatem branżowym V Europejskie Forum Rolnicze, które odbędzie się w dniach 22-23 marca 2023, w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa.

Odbywające się w marcu wydarzenie będzie już piątą edycją. Forum podczas licznych dyskusji zgromadzi szerokie grono rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.

Oś programu stanowić będą debaty odbywające się na głównej scenie obiektu G2A Arena.  W debacie poświęconej przyszłości rolnictwa na Starym Kontynencie weźmie udział m.in. Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który objął również honorowy patronat nad całym wydarzeniem. Jednym z jego dyskutantów będzie Zastępca Ministra Rolnictwa Czech Miroslav Skřivánek. Wcześniej piastował urząd burmistrza wsi  Branna oraz aktywnie działał w ogólnokrajowym Stowarzyszeniu Rolników Ekologicznych PRO-BIO oraz w Komitecie ds. Obszarów Niekorzystnych Strukturalnie przy Radzie Regionalnej Ołomuńca. Głos w dyskusji zabierze także Wolfgang Burtscher – obecny dyrektor generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) w Komisji Europejskiej.

Nie zabraknie również paneli eksperckich, gdzie toczyć się będą dyskusje dotyczące upraw czy działań o charakterze prośrodowiskowym. Specjaliści spróbują opowiedzieć między innymi o tym, jak nowoczesne technologie zmieniają wieś i rolnictwo, czy też omówić kwestię gospodarki wodnej w obliczu zmieniającego się klimatu. Ciekawie zapowiadają się także debaty poświęcone biopreparatom w procesie uprawy roślin czy systemowi ubezpieczeń rolnych.

Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion.

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdują się na oficjalnej stronie: www.forum-jasionka.pl.