Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > Warsztaty KUPS „Nowe przepisy w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych”, 15.10.2013 r., Warszawa

Warsztaty KUPS „Nowe przepisy w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych”, 15.10.2013 r., Warszawa

W Polsce trwa modernizacja przepisów odpadowych, których celem jest dostosowanie polskich ustaw do prawodawstwa unijnego w zakresie odpadów oraz unormowanie gospodarki odpadami komunalnymi, a odpady powstające z opakowań po użyciu produktów stanowią ich dużą część. W efekcie w ostatnim czasie uchwalono kilka nowych ustaw, które znacznie zmienią niektóre dotychczasowe praktyki.

W szczególności dla branży sokowniczej najbardziej ważną jest ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wejdzie w życie 1 stycznia 2014 roku.  Zgodnie z art. 25 tej ustawy, przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych (soki, mleko) będą zobowiązani do rozliczania się z obowiązków samodzielnie lub w drodze porozumienia z Marszałkiem województwa.

Szkolenie prowadzi ekspert ze Stowarzyszenia EKO-PAK.

Poniżej znajduje się program szkolenia wraz z kartą zgłoszeniową. Wszystkich chętnych uprzejmie prosimy o odesłanie karty zgłoszeniowej w terminie do 11 października 2013 roku faxem: 22 646-44-72 bądź emailem: .

Pliki do pobrania: