Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > Warsztaty KUPS „Zmieniające się przepisy w zakresie jakości i znakowania produktów sokowniczych”, 28.03.2012 Warszawa

Warsztaty KUPS „Zmieniające się przepisy w zakresie jakości i znakowania produktów sokowniczych”, 28.03.2012 Warszawa

Po wieloletnich konsultacjach i staraniach całej branży sokowniczej w UE Parlament Europejski w dniu 14 grudnia 2011 roku przyjął zmiany do obowiązującej Dyrektywy Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001r. odnoszącej się do soków i  podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Cały czas trwają intensywne prace nad oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń i zdrowotnych dotyczących żywności.

W dniu 12 listopada 2011r. opublikowano długo oczekiwane Rozporządzenie Komisji UE nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011r. zmieniające załącznik II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt. „Zmieniające się przepisy w zakresie jakości i znakowania produktów sokowniczych” które odbędzie się dniu 28 marca 2012r. o godz. 10:30 w Warszawie w budynku IBPRS (sala 9 na parterze) przy ul. Rakowieckiej 36.

Szkolenie prowadzą eksperci z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny którzy uczestniczą w pracach nad nowelizacją Dyrektywy sokowej, przygotowywaniem listy oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych oraz unijnym wykazem dodatków do żywności.

Poniżej znajduje się program szkolenia wraz z kartą zgłoszeniową. Wszystkich chętnych uprzejmie prosimy o odesłanie karty zgłoszeniowej w terminie do 26 marca 2012 roku faxem: 22 646-44-72 bądź emailem: .

Organizatorzy oferują 10% rabat przy rejestracji do dnia 9 marca 2012 roku.

 

Pliki do pobrania: