Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > Webinarium BBKL żywność wysokiej jakości, 10 listopada 2023

Webinarium BBKL żywność wysokiej jakości, 10 listopada 2023

W dniu 10 listopada 2023 r. odbędzie się webinarium pt. Trendy, oczekiwania społeczne, wymogi prawne – jak wykorzystać szansę na rozwój? Przyszłość branży żywności wysokiej jakości – pomiędzy optymalizacją a innowacją, na którym zaprezentowane zostaną wyniki drugiej edycji badań w ramach Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II – branża żywności wysokiej jakość.

Wśród zaproszonych ekspertów jest dr inż. Barbara Groele, która weźmie udział w dyskusji o kierunkach rozwoju branży pt. Nawigacja na wzburzonym morzu czy może Złoty Wiek? Jak wykorzystać pojawiające się szanse.

Spotkanie odbędzie się 10 listopada br. w godzinach 10:00 – 12:00 w formule on-line.

Szczegółowe informacje na temat webinarium, w tym agenda oraz możliwość rejestracji są dostępne pod linkiem:

https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=3266