Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > XI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym, 24-25.09.2018, Kraków

XI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym, 24-25.09.2018, Kraków

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków objęło patronatem XI Konferencję Naukowo-Techniczną Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym, która odbędzie się w dniach 24-25 września 2018 roku w Krakowie.

W dniach 24-25 września w Krakowie, w hotelu Best Western, odbędzie się XI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym, podczas której poruszane będą tematy uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz biogazu.

Konferencja rozpocznie się od wykładów wprowadzających. Referat wygłosi m.in. Barbara Kolber z Browaru Okocim („Od zmiany globalnej do lokalnej… i na odwrót. Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju w Browarze Okocim”). W sesji o uzdatnianiu wody poruszone zostaną m.in. tematy urządzeń do produkcji czystej pary i pomp wielostopniowych do uzdatniania i zasilania w wodę. Przeprowadzony zostanie także przegląd urządzeń i przykładowych aplikacji do uzdatniania i kontroli jakości wody w przemysłowych układach chłodzących.

W sesji o efektywnym zarządzaniu gospodarką wodno-ściekową wystąpi m.in. Katarzyna Umiejewska z Politechniki Warszawskiej, która opowie o gospodarce ściekowej w OSM w Kole ze szczególnym uwzględnieniem reaktora beztlenowego. Poruszone zostaną także tematy inwestycji, modernizacji i innowacji oraz narzędzi wspomagających zarządzanie. W bloku o oczyszczaniu ścieków o modernizacji i planach modernizacji w Browarze Okocim opowie Maria Urban, kierownik oczyszczalni ścieków. Omówiony zostanie także temat filtracji membranowej i odwadnianiania osadów.

Na koniec dnia odbędą się warsztaty firmy Stigen, zatytułowane „Czysta para w przemyśle spożywczym”. Prowadzący Gwidon Janów przedstawi zakres zastosowania, podstawy prawne oraz wymagania techniczne. Będzie też możliwość zadawania pytań.

Drugi dzień konferencji rozpocznie się od sesji o biogazie w przemyśle spożywczym, w którym wystąpi m.in. Agnieszka Nawirska-Olszańska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z tematem „Możliwość produkcji biogazu z odpadów przemysłu spożywczego”. Omówiony zostanie także monitoring biotechnologiczny produkcji biogazu.

Honorowym Gospodarzem konferencji jest Browar Okocim, który zaprosi uczestników konferencji na wycieczkę techniczną do oczyszczalni i stacji uzdatniania wody.

Więcej informacji, szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie organizatora: http://www.kierunekspozywczy.pl/konferencja,2068,57328.html. Organizatorem konferencji jest firma BMP, wydawca czasopisma „Kierunek Spożywczy” oraz portalu http://www.kierunekspozywczy.pl.