Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > XIV Konferencji Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw, 20-22 maja 2024, Krzyżowa

XIV Konferencji Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw, 20-22 maja 2024, Krzyżowa

Stowarzyszenie KUPS objęło patronatem XIV Konferencję Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw, która odbędzie się w dniach 20-22 maja 2024 w Pałacu Krzyżowa.

XIV Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw będzie kontynuacją tradycji spotkań grona pracowników naukowo-badawczych i przemysłu przetwórczego.


Celem konferencji będzie wymiana doświadczeń dotyczących oceny składu, jakości i bezpieczeństwa owoców, warzyw i grzybów oraz produktów otrzymanych z tych surowców z wykorzystaniem konwencjonalnych i innowacyjnych technologii. Konferencja umożliwi prezentację dorobku naukowego zarówno młodej, jak i doświadczonej kadry naukowej oraz będzie stanowić platformę służącą wymianie informacji, poglądów i doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowymi, a przedstawicielami przemysłu.

Więcej informacji w załączeniu i linku: https://oiw.upwr.edu.pl/